Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Ledenraad en Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de VO-ING wordt gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten Algemeen Bestuur VO-ING:

  • Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities.
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-ING en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland.
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle Rayons van VO-ING, zodat oud ING-ers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Leden die nog actief (willen) zijn op de arbeidsmarkt een platform bieden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voorzitter: Frans Crul
Vice-voorzitter en penningmeester:
Paul Overtoom
Secretaris: Erica Bischoff
Coördinator regionale activiteitenteams:
Gerard van Weerdhuizen

Ledenraad


René Winkels


Jose Schoel
Tineke Schillert


Evert van de Visch
Willem Jan van Munster
Maaike van der Zwaag


Jessica Bartels
Frank Sukel
Harry Steenkamp


Annelies Hart 
Liesbeth Willekes
René Toorenburgh


Hans de Vries
André Wolters


Pieter Pouwels

Download