Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Ledenraad en Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de VO-ING wordt gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten Algemeen Bestuur VO-ING:

  • Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities.
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-ING en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland.
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle Rayons van VO-ING, zodat oud ING-ers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Leden die nog actief (willen) zijn op de arbeidsmarkt een platform bieden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voorzitter: Frans Crul
Vice-voorzitter en penningmeester:
Paul Overtoom
Secretaris: Erica Bischoff
Coördinator regionale activiteitenteams:
Frank Sukel
Chris ter Horst

Ledenraad


B. (Bé) Scholte
H. (Henk) Hoekstra  


J. (Jose) Schoel

 F. (Frans) Proper


E. (Evert) van de Visch


C.W.F. (Christa) Bartolozzi-Somers
R.J. (Rob) Peters
R. (René) Weijerman


A. (Annelies) Hart 


F. (Frits) Dijkdrenth
J. (Jan) de Graaf
H. (Hans) de Vries


G. (Ger) Meesters
I. (Ineke) de Wildt

Download