Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow


Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING)

Secretariaat:
Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo

E-mail: info@vo-ing.nl
Telefoon: 035 – 631 2165

Het secretariaat is niet altijd per telefoon bereikbaar.
Stuur dan een e-mail aan info@vo-ing.nl

Bank: NL07 INGB 0007 2459 88