Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Activiteiten

Ik heb ingeschreven voor een activiteit maar ik kan toch niet...

Annulering voor de sluitingsdatum is geen probleem. U kunt annuleren via het secretariaat of bij de activiteit. De inschrijfbutton is na het inschrijven een uitschrijfbutton geworden. Klik daarop en u bent uitgeschreven.

Annuleert u na de sluitingsdatum, dan bent u de bijdrage verschuldigd. Er zijn dan kosten gemaakt.

De sluitingsdatum staat vaak bij de informatie. Kan er niet meer ingeschreven worden, dan is die bereikt.

Lidmaatschap

Wat is de contributie?

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  • De contributie bedraagt € 25,- per jaar
  • In het jaar van aanmelding is geen contributie verschuldigd.

De contributie wordt geïnd in januari van het jaar.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt geen (of deel hiervan) restitutie van het contributie bedrag gegeven.

Indien u niet voor 1 januari van het nieuwe jaar opzegt, bent u de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

Ik wil geen machtiging afgeven

De contributie wordt door middel van een machtiging geïncasseerd. Dat geldt ook voor de bijdrage voor activiteiten. Wilt u dat niet, dan kunt u helaas geen lid worden.

Wanneer kan ik opzeggen?

U kunt altijd opzeggen. Doet u dat niet voor 1 januari, dan bent u de contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd.

Kan ik opzeggen door de incasso voor de contributie te storneren?

Kort antwoord: nee.

Als wij de contributie incasseren, heeft u niet tijdig opgezegd. U bent dan de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

Door de incasso te storneren wordt de vereniging gedebiteerd voor een onterechte incasso en daar zijn kosten aan verbonden. Wij zullen u dan een factuur voor de contributie, vermeerderd met die kosten sturen.

Ik wil een overlijden doorgeven.

Is een lid overleden, dan kunt u dat door middel van een e-mail info@vo-ing.nl of telefonisch (035 - 631 2165) doorgeven. Heeft u het overlijden aan de ING of een andere instantie doorgegeven, dan worden wij daar NIET van op de hoogte gesteld.

Het overlijden wordt op de site onder In Memoriam geplaatst.

Ik wil een wijziging doorgeven.

Stuur een e-mail aan info@vo-ing.nl en wij verwerken de wijziging direct.

Gebruik van de site

Waarom moet ik inloggen op de site?

Door in te loggen op de site weet het systeem dat u het bent. U kunt dan inschrijven voor activiteiten en informatie zien die alleen voor leden beschikbaar is.