Skip to main content
Maximaal aantal deelnemers: 60
Nog beschikbare plaatsen: 3

VO-ING - Dinsdag 13 februari 15.30 uur - ING Marketing en Communicatie door de jaren heen. (Digitaal)

Van 13 Februari 2024 15:30 tot 13 Februari 2024 16:30 uur.
Bij Digitaal

Er zijn nog plaatsen beschikbaar

Let op: Heeft u de link in de nieuwsbrief gebruikt, dan hoeft u waarschijnlijk niet in te loggen.

ING Marketing en Communicatie door de jaren heen. (Digitaal) Dinsdag 13 februari van 15.30 tot 16.30 uur.

kramer3 250
 

Herinnert u zich de NMB commercials nog met Andre van den Heuvel, of van Kooten en de Bie in Postgiro reclame filmpjes, of ’15 miljoen mensen’, de Postbank commercial van Fluitsma & van Tijn? … Of de oranje en de blauwe leeuw bij de samenvoeging naar èèn ING Bank Label?… Of meer recent de commercial ‘Do Your Thing’? De kans is groot dat ze u niet ontgaan zijn. Het zijn mooie voorbeelden hoe de ING bank (en haar rechtsvoorgangers) zich de afgelopen jaren heeft gepresenteerd naar de markt van bancaire diensten. Voorbeelden ook van hoe ING zich in haar marketing en communicatie uitingen heeft ontwikkeld om aangesloten te blijven bij de veranderende behoeften en verwachtingen van haar klanten. Een voortdurend proces van vernieuwing dat zich de komende jaren ongetwijfeld voort zal zetten. Het leek ons een goed idee om dit aspect van ING’s heden, verleden en toekomst bij onze VO-ING leden voor het voetlicht te brengen.

In samenwerking met het ING Bedrijfshistorisch Archief en ING Marketing en Communicatie hebben wij daarom het initiatief genomen tot het organiseren van een bijeenkomst met als thema ‘ING marketing en communicatie door de jaren heen’. Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan de huidige stand en de verwachtingen voor de nabije toekomst van marketing en communicatie van ING. 

De Bijeenkomst

Het gaat om een digitaal te volgen bijeenkomst via Teams. Deelname is gratis.

De namiddag-bijeenkomst “ING Bank Marketing en Communicatie door de jaren heen” zal bestaan uit een interactieve presentatie verzorgd door Janet Dubbelhuis en Susanne Lourens, beide werkzaam bij ING Marketing en Communicatie. 

Praktische informatie

U krijgt ca. een week v.v.t. een link toegezonden waarmee u toegang krijgt.

Deelname

Er zijn 60 plaatsen beschikbaar.

Hartelijke groet,

VO-ING Digitaal

Disclaimer
Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de VO-ING vrijwaren de VO-ING en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een VO-ING activiteit. De VO-ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel. De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor eigen rekening en risico.
U kunt tot de sluitingsdatum voor inschrijven kosteloos annuleren. Na die datum zijn er kosten door de vereniging gemaakt en is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.