Slider
Slider

Collega's gezocht

Oud collega’s gezocht! Het secretariaat krijgt met enige regelmaat berichten van leden die op zoek zijn naar oud collega’s. Daarom starten wij nu met een nieuwe rubriek op onze site en in ons magazine VO-ING Belang. Stuur uw bericht door middel van onderstaand formulier (maximaal 200 woorden) en wij...
Lees verder...

Pensioenfonds PFI verhoogt de pensioenen

Pensioenfonds PFI verhoogt de pensioenen We zijn blij u te kunnen laten weten dat alle pensioenen worden verhoogd. U krijgt hierover in januari 2021 persoonlijk bericht. Volgt uw pensioen de (afgeleide) prijsindex? Uw pensioen wordt per 1 januari 2021 verhoogd met 1,12%. Dit is gelijk aan de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid' over...
Lees verder...

Activiteiten zijn digitaal

Bestuur en ledenraad hebben in een gezamenlijke vergadering op 15 juli 2020 unaniem besloten om tot nader bericht geen fysieke activiteiten meer te organiseren, ook als die volgens de bestaande regels van overheid en RIVM zouden kunnen plaatsvinden. Hiervoor in de plaats worden online bijeenkomsten en webinars georganiseerd. Het actuele...
Lees verder...

Akkoord over een nieuw pensioenstelsel.

Op 5 juni vorig jaar is na een jarenlange discussie een principeakkoord pensioenhervormingen gesloten. Nu iets meer dan een jaar later is het definitieve pensioenakkoord gesloten en uiteindelijk (na een uitstel voor het FNV Ledenparlement van 14 dagen) naar de Tweede Kamer gestuurd en daar besproken en aangenomen voor verdere...
Lees verder...

LEDENRAAD VO-ING

Medio 2020 liep de zittingstermijn van de Ledenraad van de VO-ING ten einde. Een aantal deelnemers van de huidige Ledenraad had te kennen gegeven hun lidmaatschap niet te continueren.Diverse oproepen op onze site en in het magazine VO-ING Belang leverden een aantal nieuwe kandidaten op.In 2 rayons waren er meer...
Lees verder...

Bankzaken in coronatijd

Graag brengen wij u de webinars van ING onder de aandacht, waarbij nader wordt ingegaan op bankzaken in coronatijd.Zeer informatief en met nuttige tips.Naar de ING-webinars: Klik hier...
Lees verder...
­