Slider
Slider

HELP; Rayon Noord West ledenraadslid gezocht.

HELP; Rayon Noord West ledenraadslid gezocht.De verkiezingen voor de nieuwe ledenraad zijn alweer lang geleden. Voor ons rayon zijn gekozen Age Knossen en ik, Frans Proper. Age is opnieuw gekozen als voorzitter van onze vereniging, dus blijf ik alleen als ledenraad lid voor ons Rayon Noord West over. Dit is...
Lees verder...

Pensioenfonds PFI verhoogt de pensioenen

Pensioenfonds PFI verhoogt de pensioenen We zijn blij u te kunnen laten weten dat alle pensioenen worden verhoogd. U krijgt hierover in januari 2021 persoonlijk bericht. Volgt uw pensioen de (afgeleide) prijsindex? Uw pensioen wordt per 1 januari 2021 verhoogd met 1,12%. Dit is gelijk aan de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid' over...
Lees verder...

Activiteiten worden digitaal

Bestuur en ledenraad hebben in een gezamenlijke vergadering op 15 juli jl. unaniem besloten om voor het tweede halfjaar 2020 nog geen (fysieke) activiteiten te organiseren, ook als dat volgens de bestaande regels van overheid en RIVM zou kunnen plaatsvinden. Reden hiervoor is dat veel van onze leden tot de leeftijdscategorie...
Lees verder...

Project “Wij werken aan uw pensioen”

Aan het begin van dit jaar hebben wij laten weten wat onze mening was over de uitwerking van het project. Stap voor stap en ondanks de corona-perikelen is het project toch voortvarend uitgevoerd en lijken de data die gepland waren in 2020 te worden gerealiseerd.Wij worden als pensioencommissie regelmatig (en...
Lees verder...

Akkoord over een nieuw pensioenstelsel.

Op 5 juni vorig jaar is na een jarenlange discussie een principeakkoord pensioenhervormingen gesloten. Nu iets meer dan een jaar later is het definitieve pensioenakkoord gesloten en uiteindelijk (na een uitstel voor het FNV Ledenparlement van 14 dagen) naar de Tweede Kamer gestuurd en daar besproken en aangenomen voor verdere...
Lees verder...

LEDENRAAD VO-ING

Medio 2020 liep de zittingstermijn van de Ledenraad van de VO-ING ten einde. Een aantal deelnemers van de huidige Ledenraad had te kennen gegeven hun lidmaatschap niet te continueren.Diverse oproepen op onze site en in het magazine VO-ING Belang leverden een aantal nieuwe kandidaten op.In 2 rayons waren er meer...
Lees verder...
­