Slider

De opkomst was groter dan verwacht. Het werd ondanks de wat lagere inschrijving toch een volle zaal. In zijn inleiding kon Dik van Vliet in het bijzonder ook bestuurslid Frank Sukel en Joop Teunissen van Maanen van ‘Leden in Verbinding’ welkom heten.

Een hartelijk welkom ook voor Renée Kamphuis en Wim Wijninga van ‘Digiplein Westerkwartier’ uit Leek. In 2 deelpresentaties behandelen zij de, steeds actueler wordende onderwerpen ‘Digitale nalatenschap’ en ‘Wachtwoordmanagement’. Zaken die we bijna allemaal, vroeg of laat, moeten regelen. Zo niet voor onszelf, maar zeker wel voor onze nabestaanden.

Verder stipte Dik de, gedurende 2020, in te voeren renovatie van ons ING pensioengebouw aan. Het terugbrengen van 6 regelingen naar slechts één. En het aantal varianten van 200 tot ca 40 zonder dat de pensioengerechtigden erop achteruitgaan. Bijna te mooi om waar te zijn. Goed dat we een VO-ING hebben die via de pensioencommissie de ontwikkelingen positief en tegelijk kritisch voor ons blijft volgen.

Leden kunnen zich tot medio februari via de site bij Willem Jan van Munster opgeven als kandidaat voor de nieuwe ledenraad. Een dankbare functie in het ‘parlement’ van onze vereniging.
De financiële situatie van de VO is gelukkig nog gezond en het aantal leden groeit.
Redenen om het komend jaar met optimisme tegemoet te zien.

Rayon Noord organiseert in 2020 een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Een 2 daagse ‘inmiddels volgeboekte’ excursie naar Hamburg en de Airbusfabriek. In de planning zijn ook opgenomen een dag Beeld en Geluid in Hilversum, deelname aan de Drentse fiets 4 daagse, het inmiddels ook bij veel oud-INGers geliefde ‘Festival Klassiek’ in Roden. Daarnaast staan bezoeken aan ‘Kinderwereld’ en brouwerij ‘Maallust’ in Veenhuizen en het openluchtmuseum Warffum gecombineerd met het visserijmuseum in Zoutkamp op de rol. De activiteiten worden kort toegelicht door Bé Scholte en Ben Douwes.

Daarna is het de beurt aan Renée en Wim. Onze digitale nalatenschap omvat meer dan wijzelf vaak denken. Het is een heel palet aan diensten en abonnementen dat kan variëren van toegang tot de eigen apparaten, bankrekeningen, sociale media, digitale (overheids-)diensten tot accounts bij providers en webwinkels. Renée’s presentatie is opgebouwd rond de vragen:
Wat kunt u zelf? Welke hulpmiddelen/diensten zijn er en wat doe ik met mijn wachtwoorden?. De laatste vraag sluit aan op de presentatie van Wim over ‘Wachtwoordmanagement’ Hij adviseert om zoveel mogelijk een 2-voudige autorisatie te regelen, zoals dat bij de banken inmiddels al standaard is. Dit kan ook bij Google account, Windows en de Apple ID. Vooral geen wachtwoorden in browsers opslaan. Gemakkelijk misschien maar absoluut niet veilig.
Tegenwoordig zijn daarvoor gelukkig betrouwbare ‘wachtwoordmanagers’ beschikbaar zoals o.a. ‘Keepass’ en ‘LastPass’. KeePass werkt met opslag op de eigen computer er is dan maar 1 wachtwoord nodig om bij alle toegangsgegevens te komen en het is nog gratis ook. LastPass werkt met opslag in de cloud en kent een gratis en een betaalde versie. Belangstellenden kunnen zich voor KeePass workshop van 2,5 uur aanmelden bij ‘Digiplein Westerkwartier’ in Leek. De presentaties werden afgesloten met een dankbaar applaus van de zaal en wijn en bloemen voor Renée en Wim.

 Wim 800Renée 800  
­