Slider

erven1 KopieVeel leden weten al dat VO-ING Leden in Verbinding regelmatig netwerkbijeenkomsten houdt met telkens een vast inhoudelijk thema. De opzet van deze avondbijeenkomsten is daarbij telkens om op een bijzondere manier interactie te creëren tussen de deelnemers zodat verbindingen met elkaar worden gemaakt. Zo ook op maandagavond 25 maart 2019. We waren te gast op het landgoed van kasteel Oude Poelgeest in Oegstgeest. Een toplocatie met een historisch mooi erfgoed en een rijke geschiedenis. Niet geheel toevallig stond deze bijeenkomst in het teken van nalatenschap met de titel “Erven en schenken anno 2019”.
Doel van de bijeenkomst was informatie en inzicht geven zodat je er nu van bewust wordt wat je kunt regelen voor je partner en alle die je lief zijn in het geval je wils-onbekwaam raakt of komt te overlijden.

Met een mooie opkomst van ruim 35 leden begonnen we aan het einde van de middag onder het genot van een hapje en een drankje om eerst met elkaar gezellig kennis te maken of gewoon bij te praten met oud-collega’s. Onder de aanwezigen was de uitgenodigde gast Linda van de Oudeweetering. Linda is gevestigd als notaris in Oegstgeest en zij verzorgde de avond inhoudelijk. Ze werd aangekondigd bij de opening van het inhoudelijke en interactieve deel van de avond door Joop Teunissen van Manen. Ik hoor u denken wat was dat programma dan? Nou eentje van een bijzondere kwaliteit. In het interactieve gedeelte werden alle leden gevraagd in de zaal te gaan staan en telkens naar aanleiding van stellingen m.b.t. erven en schenken een plaats in te nemen in de zaal. De notaris Linda stond in het midden en als de leden het eens waren met de stelling stond men dichtbij en degene die het helemaal niet eens waren verder af. Naar aanleiding van de stelling volgde een discussie met ruimte voor vragen en antwoorden van notaris Linda. Een van de stellingen was “Ik ben op de hoogte van alle mogelijkheden op het gebied van erven en schenken”. Waarbij o.a. het levenstestament besproken werd. Wellicht is het bekend voor sommige lezers maar voor degene die het nog weinig zegt komt het er kort op neer dat er terwijl we nog in leven zijn we een levenstestament opmaken met daarin onze wensen en behoefte op financieel, medische en persoonlijk gebied op het moment dat we het zelf niet meer kunnen. Er wordt vastgelegd wie en op welke wijze hij/zij dat voor u gaat regelen. Bijvoorbeeld hoe regelen we goed het erfrecht zodat er niet onnodige meer erfbelasting moet worden afgedragen. Of wie behartigt mijn belang en mijn wensen als ik zelf geen beslissingen meer kan nemen.

ervern2 KopieNaast deze gespreksonderwerpen heeft de notaris verteld over veranderingen in Europese regelgeving, veranderde regels rondom huwelijk en wat belangrijk is in de wet persoonsgegevens. In het laatste gedeelte van het inhoudelijke interactieve programma gingen de leden in groepen bij elkaar een groepsdiscussie aan over vier casussen uit het leven gegrepen. Mooie voorbeelden van situaties uit de praktijk die betrekking hebben op het erven en schenken. Na afloop van de bijzondere levendige discussies, waarbij deelnemers ook hun eigen ervaringen met elkaar uitwisselden, werden de vier casussen door de notaris inhoudelijk toegelicht. Dat was een opmaat tot het stellen van allerlei vragen over schenken en erven. Notaris Linda van de Oudeweetering ging hierop in en er was na afloop ook alle ruimte tot het stellen van 1 op 1 vragen aan de notaris. Het was inmiddels ruim na acht uur en de avond werd afgesloten met een heerlijk buffet. Gedurende het diner werd er nog levendig nagepraat en was de slotsom dat de bijeenkomst aan ieders verwachting had voldaan in een mooie ambiance en een fijne sfeer.
Deze netwerkbijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door notaris Linda van de Oudeweetering.

erven3 Kopie

 

 

 

 


Maart 2019

VO-ING/Leden in Verbinding
Paul Vrijhoef

­