Slider

Op 20 maart j.l. hebben wij met 26 oud-collega’s een bezoek gebracht aan de Beeldentuin en het Kasteel het Nijenhuis, gelegen tussen de dorpen Heino en Wijhe. Het is één van de best bewaard gebleven havezaten in Overijssel en de tweede locatie van Museum de Fundatie. Kasteel en beeldentuin vormen een geweldig decor voor een unieke collectie waarin oude, moderne en hedendaagse kunst elkaar aanvullen en versterken.

Na een heerlijke lunch werd de groep in tweeën gesplitst. Eén groep kreeg eerst een rondleiding door het kasteel en ongeveer halverwege tijd door de beeldentuin. De andere groep deed het precies andersom, zodat we elkaar niet in de wegliepen.
In het Kasteel is de tentoonstelling Dirk Hannema (1895-1984), verzamelaar, museumdirecteur en kasteelheer te zien. De expositie vertelt het opmerkelijke verhaal van de gepassioneerde verzamelaar Dirk Hannema. Een keuze uit de door hem aangekochte schilderijen, beelden, meubels en andere toegepaste kunstobjecten is opgesteld zoals in de tijd dat Hannema het kasteel bewoonde. Hannema kocht wat hij mooi vond en bond zich niet aan een bepaalde stijl. Dit levert een uiterst gevarieerde collectie op.
In de siertuin, op de gazons en tussen de bomen van het park rond Kasteel het Nijenhuis, samen goed voor 4,5 hectare, worden ruim 100 beelden van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland tentoongesteld. Ze zijn afkomstig uit de collecties van Museum de Fundatie, de Provincie Overijssel en Museum Beelden aan Zee. De beeldentuin biedt een boeiende doorsnede van de moderne beeldhouwkunst uit de 20ste en 21ste eeuw.
Na de rondleiding door twee uitstekende gidsen en een kopje thee/koffie was er nog voldoende gelegenheid om op eigen houtje nog eens door de beeldentuin te wandelen.
Een hele gezellige en leerzame middag. Ook was er volop gelegenheid om over en weer ervaringen uit de ING tijd uit te wisselen.

­