Activiteitenteams en Commissies VO-ING

Om de doelstellingen van de vereniging te bereiken, doet de VO-ING een beroep op haar leden die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald terrein of onderwerp. Daarom zijn er in de Rayons Activiteitenteams ingesteld en zijn er drie vaste commissies:

Activiteitenteams Rayons:

 • Organiseren van activiteiten in de Rayons.
 • Signaalfunctie richting Bestuur

Commissie Leden in Verbinding:

 • Ledenbehoud en ledenwerving.
 • Netwerkactiviteiten voor met name leden die nog actief zijn op de arbeidsmarkt.

Commissie Pensioenen:

 • Deelname in bestuursfuncties Pensioenregeling ING (Bestuur PFI en Verantwoordingsorgaan PFI)
 • Het onderhouden van contacten met andere belangenverenigingen voor senioren.
 • Het beoordelen van wijzigingen in de pensioenregelingen van de ING, voor zowel gepensioneerden,  voormalig deelnemer (ex-ING) en deelnemers (werkzaam voor ING).
 • Volgen wetgeving op pensioengebied

Commissie Sociaal-Economisch Belang:

 • Personeelscondities
 • Collectieve contracten
 • Zorg en Welzijn
 • Volgen wetgeving op sociaal economisch terrein
­