Algemeen bestuur

Ledenraad en Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de VO-ING is in juli 2020 gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten Algemeen Bestuur VO-ING:

  • Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities.
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-ING en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland.
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle Rayons van VO-ING, zodat oud ING-ers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Leden die nog actief (willen) zijn op de arbeidsmarkt een platform bieden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voorzitter: Age Knossen
Vice-voorzitter en penningmeester:
Pieter Pouwels

Secretaris: Willem Jan van Munster
Coördinator regionale activiteitenteams:
Frank Sukel
Coördinator regionale activiteitenteams:
René Toorenburgh

Rayon Noord

B. (Bé) Scholte
H. (Henk) Hoekstra   

Rayon Noord-West

J. (Jose) Schoel
 F. (Frans) Proper       

Regio Oost

A. (Arie) Hulstein
E. (Evert) van de Visch

Rayon Midden-West

mw C.W.F. (Christa) Bartolozzi-Somers
R.J. (Rob) Peters
R. (René) Weijerman

Rayon Midden

P. (Peter) Barneveld
 mw A. (Annelies) Hart  

Rayon West

F. (Frits) Dijkdrenth
J. (Jan) de Graaf 
H. (Hans) de Vries

Rayon Zuid

G. (Ger) Meesters
I. (Ineke) de Wildt
­