Algemeen bestuur

Ledenraad en Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de VO-ING is in juli 2020 gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten Algemeen Bestuur VO-ING:

  • Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities.
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-ING en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland.
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle Rayons van VO-ING, zodat oud ING-ers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Leden die nog actief (willen) zijn op de arbeidsmarkt een platform bieden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

 

Frans Crul 450
Voorzitter: Frans Crul
Vice-voorzitter en penningmeester:
Pieter Pouwels

Secretaris: Willem Jan van Munster
Coördinator regionale activiteitenteams:
Frank Sukel
Coördinator regionale activiteitenteams:
René Toorenburgh
 

Rayon Noord

B. (Bé) Scholte
H. (Henk) Hoekstra   
 

Rayon Noord-West

J. (Jose) Schoel
 F. (Frans) Proper       
 

Regio Oost

A. (Arie) Hulstein
E. (Evert) van de Visch
 

Rayon Midden-West

mw C.W.F. (Christa) Bartolozzi-Somers
R.J. (Rob) Peters
R. (René) Weijerman

Rayon Midden

P. (Peter) Barneveld
 mw A. (Annelies) Hart  
 

Rayon West

F. (Frits) Dijkdrenth
J. (Jan) de Graaf 
H. (Hans) de Vries

Rayon Zuid

G. (Ger) Meesters
I. (Ineke) de Wildt
 
­