Slider

Ledenraad en Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de VO-ING is in juni 2016 gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten Algemeen Bestuur VO-ING:

  • Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities.
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-ING en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland.
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle Rayons van VO-ING, zodat oud ING-ers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Leden die nog actief (willen) zijn op de arbeidsmarkt een platform bieden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voorzitter: Age Knossen
age knossen

Vice-voorzitter en penningmeester: Pieter Pouwels
pieter pouwels

Secretaris: Willem Jan van Munster
willemjan van munster

Lid evenementen: Frank Sukel
frank sukel

Lid evenementen: René Toorenburgh
rene toorenburgh

Ledenraad:

Rayon Noord:  B.(Be) Scholten en D.(Dik) van Vliet     

Rayon Noord-West:  F.(Frans) Gols en F. (Frans) Proper       

Regio Oost: N.(Nico) Meijboom en E. (Edwin) Muller

Rayon Midden-West:  mw C.W.F.(Christa) Bartolozzi-Somers, mw J.(Josine) Sips en René Weijerman

Rayon Midden:  P.(Peter) Barnveveld en mw S.L. (Sanne-Lot) van Ulzen            

Rayon West:  F.(Frits) Dijkdrenth, N.J.(Klaas) Klein en C.(Christiaan) Offers  

Rayon Zuid:  mw I.(Ineke) de Wildt en G.(Ger) Meesters

Statuten

Huishoudelijk Reglement

 

­