Oproep voor kandidaten Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ING (PFI)


In het voorjaar van 2022 vinden weer verkiezingen plaats voor leden van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds ING (PFI).
Inmiddels heeft het PFI via de website al de nodige informatie over dit onderwerp geplaatst.
Zowel VO-NN als VO-ING kunnen kandidaten leveren die de pensioengerechtigden respectievelijk de zogenaamde “gewezen deelnemers” vertegenwoordigen.

In het huidige Verantwoordingsorgaan zijn VO-ING en VO-NN vertegenwoordigd met vijf leden en daarmee worden alle beschikbare zetels die bestemd zijn voor de geleding Gepensioneerden/Gewezen deelnemers door ons ingevuld!

Het Verantwoordingsorgaan 2022 zal in totaal 10 leden omvatten: 2 namens de werkgevers (1 namens ING en 1 namens NN Group), 2 namens de actieven (huidige werknemers ING en NN Group) en 6 namens de pensioengerechtigden/gewezen deelnemers (gebaseerd op van het aantal deelnemers op 1 januari 2022).

Wij zoeken daarom naar leden die zich namens onze vereniging kandidaat willen stellen voor de aanstaande verkiezingen.

Nadrukkelijk nodigen wij ook leden uit die nog niet gepensioneerd zijn en die niet meer bij ING werkzaam zijn (zogenaamde gewezen deelnemers in pensioentermen ook wel “slapers” genoemd), zich kandidaat te stellen. Ons streven is erop gericht om 1/3 van de kandidaten die wij willen voordragen uit gewezen deelnemers te laten bestaan en 2/3 uit gepensioneerden.

Wij gaan er daarbij vanuit dat van de aspirant kandidaten, die gewezen deelnemer zijn, een substantieel deel van hun pensioenrechten door PFI beheerd wordt.

Wij roepen leden met een goede pensioenkennis en/of kennis op het gebied van beleggingen (bij voorkeur minimaal op geschiktheidsniveau A van de Pensioenfederatie ) op om zich te melden voor de selectie van de door onze vereniging aan te dragen kandidaten. Het profiel waaraan de kandidaten moeten voldoen en een aanmeldingsformulier zijn inmiddels geplaatst op: www.pensioenfondsing.nl/vo

VO-ING zal de leden bij de in 2022 te houden verkiezingen vragen om op de kandidaten te stemmen, via de ons daartoe beschikbare media, die de voorkeur van de vereniging genieten.

Belangstellenden kunnen zich bij Hans de Bruin (secretaris van de Pensioencommissie) opgeven met daarbij toezending van het CV en motivatie.
Uw CV (waaronder leeftijd en dienstjaren) en motivatie ontvangt hij graag vóór 30 november 2021.
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U zult daarna door een van de leden van de selectiecommissie worden benaderd voor het vervolg van het proces.

Wij hopen van harte dat u zich aanmeldt voor dit belangrijke toezichthoudende orgaan van het PFI.

Met vriendelijke groet,


Age Knossen, voorzitter VO-ING 

­