HELP; Rayon Noord West ledenraadslid gezocht.

De verkiezingen voor de nieuwe ledenraad zijn alweer lang geleden. Voor ons rayon zijn gekozen Age Knossen en ik, Frans Proper. Age is opnieuw gekozen als voorzitter van onze vereniging, dus blijf ik alleen als ledenraad lid voor ons Rayon Noord West over. Dit is een wat kleine bezetting. We streven naar minimaal twee ledenraad leden voor ons rayon. Het klankborden is er nu niet bij en dat maakt het toch wat kwetsbaar. Mocht ik ziek worden, op vakantie willen, verhinderd zijn, is het prettig en handig als je met twee ledenraadleden van ons rayon bent. Zo kunnen we elkaar helpen. We kunnen de taken verdelen. Daarnaast twee weten meestal meer dan een.
Ik zou het erg prettig vinden als iemand namens ons rayon Noord West ledenraad lid zou willen worden. Het is een dankbaar, gezellig, informatief, lidmaatschap. Het is een mooie bezigheid als vertegenwoordiger van onze VO-ING leden en die van Rayon Noord West in het bijzonder bezig, actief, te mogen zijn. Mijn ervaring is dat het veel plezier en voldoening geeft.

Een kleine toelichting.
Ik vind het erg leuk en interessant om als afgevaardigde van rayon Noord West lid te mogen zijn van de VO-ING Ledenraad, om mee te mogen denken met het bestuur en tevens een controlerende taak te hebben, hoe doet het bestuur het en wat gaat het bestuur doen. Hoe staan we er financieel voor. Maar ook om te horen van vertegenwoordigers van onze pensioenen hoe het gaat, hoe reilt en zeilt de groep leden in verbinding, hoe doen wij het binnen de AVG-regels, hoe staat het met ons loyaliteitsprogramma, gaat het goed met ons blad het VO-ING belang, wat gaan we doen met onze periodieke landelijke ledenbijeenkomst, welke invulling gaan we geven, waar zullen we het organiseren, maar ook de mogelijkheid te hebben voorstellen te doen of ideeën uit te wisselen. Daarnaast is het erg gezellig binnen de ledenraad, zowel voor- tijdens- in de pauze- als na de vergadering. Het is prettig elkaar tenminste viermaal per jaar te ontmoeten en lekker bij te praten. Sinds maart gaat dit niet meer live maar via Teams, iets minder persoonlijk maar nog steeds aangenaam. Er komt in ieder geval weer een periode waarin we elkaar weer “live” zullen kunnen ontmoeten. We hebben een prachtige vereniging met veel enthousiaste leden het zou fantastisch zijn als u actief een steentje zou willen bijdragen.

Als ledenraadlid ben je ook betrokken bij ons zeer actieve en deskundige activiteitenteam, waarin mensen met zeer veel enthousiasme, ervaring en kennis zitten. We organiseren allerlei activiteiten, uitstapjes, boottochten, museumbezoeken, excursies, bridge competities, ontmoetingsdagdelen waar we enkele sprekers uitnodigen enz. enz. Tevens ben je de schakel, vraagbaak, informatievoorziener, tussen het activiteitenteam, de leden en het bestuur. Velen van u hebben wel eens aan een activiteit deelgenomen, nu heeft u de kans mee te werken aan nieuwe activiteiten, uw eigen ideeën in te brengen en zo uzelf en onze leden een plezierige tijd te bezorgen. Ons activiteiten team komt tweemaal per jaar bij elkaar, dan lunchen we samen en vergaderen in een zeer ontspannen sfeer, hoe is alles gegaan, wat gaan we voor het komende halfjaar organiseren, wie doet wat.

Kost dit veel tijd?
Dat hangt er vanaf wat we onder veel tijd verstaan. Het viermaal per jaar vergaderen als ledenraad deelnemer is viermaal een middag. Het vergaderen met ons activiteiten team is tweemaal per jaar, ongeveer 4 uur in een middag per vergadering inclusief broodjes lunch. Nu in de Coronatijd mogen/kunnen er vrijwel geen activiteiten worden georganiseerd. Normaal gesproken zijn er ook voorbereidingen en uitvoeringsbezigheden, hetzij voor de ledenraad of voor het activiteiten team, maar dat is na corona misschien 1 uur per week.

Nu in Coronatijd zijn veel bezigheden niet, of gedeeltelijk, mogelijk. Hierdoor komt er voor veel mensen iets meer vrije tijd beschikbaar. Misschien is het wat voor u om deze vrije tijd als ledenraad lid van rayon Noord-West in te vullen. Eens zal deze coronaperiode ophouden. Dan hopen we elkaar weer met goede moed en nog steeds met veel enthousiasme te ontmoeten, activiteiten te organiseren en bij te wonen, nieuwe leden te verwelkomen, onze belangen als VO-ING goed te kunnen vertegenwoordigen. Ik hoop dat rayon Noord West dit kan doen met twee goed ingewerkte vertegenwoordigers in onze ledenraad.

Meld u aan, geef u op, doe mee, help mij, bezorg u zelf een leuke, interessante tijd!

Alvast heel hartelijk dank.

Frans Proper

 

 

 

­