Slider

Bestuur en ledenraad hebben in een gezamenlijke vergadering op 15 juli jl. unaniem besloten om voor het tweede halfjaar 2020 nog geen (fysieke) activiteiten te organiseren, ook als dat volgens de bestaande regels van overheid en RIVM zou kunnen plaatsvinden.

Reden hiervoor is dat veel van onze leden tot de leeftijdscategorie behoren die extra risico’s loopt m.b.t. Corona/Covid19.

Dit besluit is genomen omdat in de realiteit de 1,5 meter afstand zowel binnen als buiten niet gewaarborgd kan worden, hetgeen is gebleken uit praktijkervaringen van bestuursleden bij deelname aan externe bijeenkomsten in afgelopen weken. Zelfs tijdens de bestuurs- en ledenraadsvergadering sneuvelde de 1,5 meter afstand herhaaldelijk (zelfs fysiek contact).
Ook zijn wij van mening dat gezamenlijk vervoer en langdurig verblijf in horeca gelegenheden extra risico’s vormen.

Momenteel worden pilot testen uitgevoerd om te onderzoeken of wij in het tweede halfjaar “Digitale” activiteiten kunnen aanbieden, zodat onze leden vanuit huis mee kunnen doen aan VO-ING bijeenkomsten in digitale vorm. Hierover krijgt u tzt nader bericht via mail en website.

Wij begrijpen dat dit besluit een teleurstelling zal zijn voor veel leden en onze vrijwilligers in de activiteitenteams, maar laten wij de wens uitspreken dat het in 2021 weer mogelijk zal zijn om een goed gevulde activiteitenportefeuille te presenteren.

Bestuur VO-ING

­