Slider

Medio 2020 liep de zittingstermijn van de Ledenraad van de VO-ING ten einde. Een aantal deelnemers van de huidige Ledenraad had te kennen gegeven hun lidmaatschap niet te continueren.
Diverse oproepen op onze site en in het magazine VO-ING Belang leverden een aantal nieuwe kandidaten op.
In 2 rayons waren er meer kandidaten dan zetels. In die rayons zijn er dus verkiezingen georganiseerd, in de overige rayons zijn de kandidaten automatisch gekozen.
Na telling van de uitgebrachte stemmen bleek dat in het rayon Midden mevrouw Annelies Hart en de heer Peter Barneveld gekozen zijn. Voor het rayon Zuid waren dat de heer Pieter Pouwels en de heer Henny Ruitenberg.

Nieuw Bestuur VO-ING
Tijdens de eerste vergadering van de Ledenraad VO-ING op 15 juli jl. in de nieuwe samenstelling is er een nieuw bestuur gekozen.
Drie herkozen leden, Age Knosssen, Pieter Pouwels en Willem Jan van Munster hadden zich verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Uit de nieuwe ledenraad waren geen andere kandidaten beschikbaar.
Frank Sukel en René van Toorenburgh werden niet gekozen in de nieuwe ledenraad maar hadden zich wel beschikbaar gesteld voor nog een termijn als bestuurslid. Op voordracht van de ledenraad zijn zij dus toegetreden tot het nieuwe bestuur.

Het nieuwe bestuur van de VO-ING bestaat nu uit:
• Age Knossen-voorzitter
• Willem Jan van Munster: secretaris
• Pieter Pouwels: penningmeester
• Frank Sukel: coördinator regionale activiteitenteams
• René van Toorenburgh: coördinator regionale activiteitenteams

Omdat Age Knossen, Willem Jan van Munster en Pieter Pouwels gekozen zijn in het nieuwe bestuur van de VO-ING, ontstonden er vacatures in de rayons Noord West, Oost en Zuid. In het rayon Zuid West was al een vacature. In het rayon Zuid heeft Ger Meester, de eerstvolgende op de verkiezingslijst, de plaats van Pieter Pouwels ingenomen. Een oproep in een Nieuwsbrief voor kandidaten heeft gegadigden opgeleverd voor de rayons Oost en Zuid West. Tegen deze kandidaten zijn geen bezwaren geopperd en ook geen nieuwe kandidaten opgeleverd, zodoende is Evert van de Visch voor rayon Oost en Hans de Vries voor rayon West de nieuwe leden van de Ledenraad. Inmiddels is ook de vacature in rayon Noord West ingevuld door Jose Schoel, die op 20 januari 2021 formeel is benoemd tot ledenraadslid.Namens de verkiezingscommissie
Willem Jan van Munster

 

 

Landkaart verkiezingen 800

­