Slider

Medio dit jaar loopt de zittingstermijn van de Ledenraad van de VO-ING ten einde. Een aantal deelnemers van de huidige Ledenraad heeft te kennen gegeven hun lidmaatschap niet te continueren.
Diverse oproepen op onze site en in het magazine VO-ING Belang hebben een aantal nieuwe kandidaten opgeleverd.
In 2 rayons waren er meer kandidaten dan zetels. In die rayons zijn er dus verkiezingen georganiseerd, in de overige rayons zijn de kandidaten automatisch gekozen.
Na telling van de uitgebrachte stemmen bleek dat in het rayon Midden mevrouw Annelies Hart en de heer Peter Barneveld gekozen zijn. Voor het rayon Zuid waren dat de heer Pieter Pouwels en de heer Henny Ruitenberg.

Onderstaand treft u de samenstelling van de nieuwe Lederaad per rayon aan.

Namens de verkiezingscommissie
Willem Jan van Munster

Landkaart verkiezingen 800

­