Slider

Medio 2020 liep de zittingstermijn van de Ledenraad van de VO-ING ten einde. Een aantal deelnemers van de huidige Ledenraad had te kennen gegeven hun lidmaatschap niet te continueren.
Diverse oproepen op onze site en in het magazine VO-ING Belang leverden een aantal nieuwe kandidaten op.
In 2 rayons waren er meer kandidaten dan zetels. In die rayons zijn er dus verkiezingen georganiseerd, in de overige rayons zijn de kandidaten automatisch gekozen.
Na telling van de uitgebrachte stemmen bleek dat in het rayon Midden mevrouw Annelies Hart en de heer Peter Barneveld gekozen zijn. Voor het rayon Zuid waren dat de heer Pieter Pouwels en de heer Henny Ruitenberg.

Nieuw Bestuur VO-ING

Tijdens de eerste vergadering van de Ledenraad VO-ING op 15 juli jl. in de nieuwe samenstelling is er een nieuw bestuur gekozen.
Drie herkozen leden, Age Knosssen, Pieter Pouwels en Willem Jan van Munster hadden zich verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Uit de nieuwe ledenraad waren geen andere kandidaten beschikbaar.
Frank Sukel en René van Toorenburgh waren niet gekozen in de nieuwe ledenraad maar hadden zich wel beschikbaar gesteld voor nog een termijn als bestuurslid. Op voordracht van de ledenraad zijn zij dus toegetreden tot het nieuwe bestuur.

Het nieuwe bestuur van de VO-ING bestaat nu uit:

  • Age Knossen
  • Willem Jan van Munster
  • Pieter Pouwels
  • Frank Sukel
  • René van Toorenburgh

Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering zal het bestuur intern uitmaken wie welke functie gaat vervullen.

Namens de verkiezingscommissie
Willem Jan van Munster

Landkaart verkiezingen 800

­