Slider

Wij worden in toenemende mate benaderd door leden met de vraag of activiteiten van VO-ING nog wel doorgang kunnen vinden nu het Corona virus ook in Europa en Nederland is gesignaleerd.
Uiteraard volgen we bij VO-ING ook nauwgezet de ontwikkelingen en de adviezen/instructies van de autoriteiten.
Als daar aanleiding toe is zullen wij geplande activiteiten tijdig annuleren en deelnemers daarvan op de hoogte stellen. Het inschrijfgeld wordt dan uiteraard gerestitueerd.

U kunt er op rekenen dat wij dit zorgvuldig zullen blijven volgen.

Bestuur VO-ING

­