Slider

Zoals u wellicht in het 4e kwartaalbericht 2017 van het Pensioenfonds hebt gelezen, zijn inmiddels de kandidaten bekend voor het Verantwoordingsorgaan PFI per 1 juli 2018.

Voor de geleding gepensioneerden, waarvoor 5 plaatsen beschikbaar zijn, hebben zich in totaal 25 kandidaten aangemeld, en voor de geleding actieven, waarvoor 3 plaatsen beschikbaar zijn, kandideren zich 14 personen.
Wij willen ons (uiteraard) beperken tot de verkiezing voor de 5 beschikbare plaatsen namens de gepensioneerden en gewezen deelnemers (ook wel slapers genoemd).

En het zal u niet verrassen dat wij heel graag onze gekwalificeerde kandidaten op die 5 plaatsen zouden zien! Dit betekent dat voor onze kandidaten elke stem telt.

Op basis van de oproep om u te melden om namens de gepensioneerden u kandidaat te stellen hebben vorig jaar 18 leden van VO-ING en VO-NN gereageerd. Deze respondenten zijn door een selectiecommissie bestaande uit Hans Kadiks (voorzitter BOVOM en jarenlang voorzitter van de Pensioencommissie), Piet Welten (langjarig lid van de pensioencommissie en expert op het pensioengebied) en Wim Evers (huidig voorzitter van de pensioencommissie) beoordeeld en met bijna alle kandidaten zijn gesprekken gevoerd.

Met behulp van de profielen en de competenties die het Pensioenfonds heeft opgesteld voor kandidaten, de gevoerde gesprekken, rekening houdend met een goede afspiegeling van de leden over beide verenigingen, diversiteit en vertegenwoordiging van de zogenaamde “slapers” is de selectiecommissie tot haar “dreamteam” gekomen van kandidaten die meer dan voldoen aan de kwaliteitseisen van het PFI.

Wij presenteren u dan ook met trots onze kandidaten!

In deze eerste nieuwsbrief beperken we ons tot hun namen, zodat die alvast voor u gaan leven, maar ik weet zeker dat veel van onze leden hun namen en kwaliteiten kennen.

In de tweede nieuwsbrief (het volgende nieuwsitem op de website) krijgen ze ook een gezicht, en in de derde en laatste nieuwsbrief (nieuwsitem op de website) zullen ze zich zelf aan u voorstellen en aangeven waarom juist zij de belangen van u als lid optimaal kunnen behartigen.

Hier zijn ze op alfabetische volgorde en van welke VO vereniging ze lid zijn respectievelijk of ze gepensioneerd dan wel slaper zijn:

Peter Barneveld, Gepensioneerd VO-ING(en lid van het huidige VO-PFI)
Jacques van Buuren, Gepensioneerd VO-ING
Henk de Bruijne, Slaper VO-NN
Klaas Klein, Gepensioneerd VO-ING
Anita van Oss, Slaper VO-ING
Ton Roebroek, Slaper VO-NN
Klaas Schuijt, Gepensioneerd VO-ING (en plaatsvervangend lid van het
huidige VO-PFI)
Hans Zuidema, Gepensioneerd VO-NN (en voorzitter van het huidige VO-PFI)

Met vriendelijke groet,

Age Knossen
Voorzitter VO-ING

­