Slider

Op 27 januari jl. was in MAX meldpunt een uiteenzetting over een evt. aanvulling vanuit het ABP.

De vereisten zijn:

  • opbouw pensioen voor 1995 bij het ABP (denk aan PCGD, RPS e/of andere overheidsdiensten)
  • beiden AOW gerechtigd.
  • partner moet over diezelfde (gedeeltelijk) periode bij PGGM/PFZW pensioen hebben
    opgebouwd.

Voor nadere informatie zie de ABP site over het onderwerp “Samenvallende diensttijd.”
Tevens staat op die site het aanvraagformulier.

Hans de Bruin
Pensioencommissie

15 januari hield Rayon Midden haar nieuwjaarsreceptie 2020 in De Soesterduinen.

Peter Barneveld opende deze middag met o.a. een toespraak over ons Pensioenfonds waarbij grote bedragen de revue passeerden. Onze gastspreker Maarten Frankenhuis gaf aan dat hij na het horen van deze enorme bedragen meer honorarium had kunnen vragen. Zo was de hele lezing doorweven met humor. Na in Utrecht hoogleraar Bedrijfspluimveegeneeskunde (hij noemde zichzelf professor Kip) te zijn geweest, werd Maarten tussen 1990 -2003 directeur in Artis. Onder zijn leiding werden diverse grote vernieuwingsprojecten opgezet, zoals het Geologisch Museum, het geheel vernieuwde Aquarium 1997, de Afrika Savanne op het verkregen Entrepôtdok-terrein en het Wolvenbos.

De lezing ging hoofdzakelijk over zijn boek: Overleven in de dierentuin.

Net voor de oorlog kampte Artis met hoge schulden. De gemeente Amsterdam kocht de grond en de gebouwen voor 1.131.000 gulden. Artis mocht alles terug huren voor 1 gulden per jaar. In de oorlogsjaren ging het Artis echter voor de wind. De inwoners van Amsterdam en de Duitse bezetters kwamen in grote getalen naar de dierentuin. Artis bood een welkom vertier in de bezette stad. Vanaf 1941 was Artis verboden voor Joden. Artis directeur Sunier hielp de onderduikers. Zo’n 250-300 onderduikers woonden in Artis. Overdag werkten ze in de dierentuin en ‘s nachts sliepen ze op de hooizolder boven de roofdieren. Bij een razzia vluchtte de groep joden en verstopten zich in de apenrots. Een oppasser had daarvoor snel een loopplank over het water gelegd. Ze werden niet gevonden.  Daarnaast zaten er tientallen onderduikers verspreidt door de dierentuin. O.a. bij de leeuwen, wolven- en het berenverblijf, de gorilla’s, de volière en in het ijsberennachtverblijf. Zelfs in de hongerwinter was er genoeg eten voor de dieren. Personeel van Artis ontving per gevangen rat 5 cent, nootjes van de bomen werden door kinderen naar de dierentuin gebracht en door een stroomuitval bij het abattoir ontving Artis 30.000 kg vlees. Maar ook verdwenen er weleens dieren uit Artis. Voornamelijk nam het aantal dieren van de kinderboerderij af. Maarten belichtte nog even zijn boek Droomonderduik. In dit boek heeft hij zijn eigen ervaringen als onderduik-kind in Twente verweven met die van onderduikers in Artis. Een zeer persoonlijk en op ware gebeurtenissen gebaseerd relaas. Dit boek gaat worden verfilmd!

Na ruim 1 ½ uur werd door de 80 aanwezigen op 2020 geproost. Tijdens de nieuwjaarsreceptie en het buffet was Johan van Dam sneltekenaar/karikaturist aanwezig die op de achterkant van onze VO-ING bierviltjes tekende.

De middag werd afgesloten met een voortreffelijk verzorgd lopend buffet, gevolgd door een grand dessert. Men liet het zich goed smaken. Tot slot kon men nog genieten van een kopje koffie/thee na een inspirerende middag.

Peter Barneveld opende deze middag met o.a. een toespraak over ons Pensioenfonds waarbij grote bedragen de revue passeerden. Onze gastspreker Maarten Frankenhuis gaf aan dat hij na het horen van deze enorme bedragen meer honorarium had kunnen vragen. Zo was de hele lezing doorweven met humor. Na in Utrecht hoogleraar Bedrijfspluimveegeneeskunde (hij noemde zichzelf professor Kip) te zijn geweest, werd Maarten tussen 1990 -2003 directeur in Artis. Onder zijn leiding werden diverse grote vernieuwingsprojecten opgezet, zoals het Geologisch Museum, het geheel vernieuwde Aquarium 1997, de Afrika Savanne op het verkregen Entrepôtdok-terrein en het Wolvenbos.

De lezing ging hoofdzakelijk over zijn boek: Overleven in de dierentuin.

Net voor de oorlog kampte Artis met hoge schulden. De gemeente Amsterdam kocht de grond en de gebouwen voor 1.131.000 gulden. Artis mocht alles terug huren voor 1 gulden per jaar. In de oorlogsjaren ging het Artis echter voor de wind. De inwoners van Amsterdam en de Duitse bezetters kwamen in grote getalen naar de dierentuin. Artis bood een welkom vertier in de bezette stad. Vanaf 1941 was Artis verboden voor Joden. Artis directeur Sunier hielp de onderduikers. Zo’n 250-300 onderduikers woonden in Artis. Overdag werkten ze in de dierentuin en ‘s nachts sliepen ze op de hooizolder boven de roofdieren. Bij een razzia vluchtte de groep joden en verstopten zich in de apenrots. Een oppasser had daarvoor snel een loopplank over het water gelegd. Ze werden niet gevonden.  Daarnaast zaten er tientallen onderduikers verspreidt door de dierentuin. O.a. bij de leeuwen, wolven- en het berenverblijf, de gorilla’s, de volière en in het ijsberennachtverblijf. Zelfs in de hongerwinter was er genoeg eten voor de dieren. Personeel van Artis ontving per gevangen rat 5 cent, nootjes van de bomen werden door kinderen naar de dierentuin gebracht en door een stroomuitval bij het abattoir ontving Artis 30.000 kg vlees. Maar ook verdwenen er weleens dieren uit Artis. Voornamelijk nam het aantal dieren van de kinderboerderij af. Maarten belichtte nog even zijn boek Droomonderduik. In dit boek heeft hij zijn eigen ervaringen als onderduik-kind in Twente verweven met die van onderduikers in Artis. Een zeer persoonlijk en op ware gebeurtenissen gebaseerd relaas. Dit boek gaat worden verfilmd!

Na ruim 1 ½ uur werd door de 80 aanwezigen op 2020 geproost. Tijdens de nieuwjaarsreceptie en het buffet was Johan van Dam sneltekenaar/karikaturist aanwezig die op de achterkant van onze VO-ING bierviltjes tekende.

De middag werd afgesloten met een voortreffelijk verzorgd lopend buffet, gevolgd door een grand dessert. Men liet het zich goed smaken. Tot slot kon men nog genieten van een kopje koffie/thee na een inspirerende middag.

View the embedded image gallery online at:
https://vo-ing.nl/nieuws2#sigProId49660234d0

Pensioenfonds ING is verheugd u te kunnen informeren dat wij per 1 januari 2020 een volledige toeslag (indexatie) verlenen van 1,73% aan deelnemers die de prijsindex als toeslagmaatstaf volgen. Het gaat hierbij om de ingegane en opgebouwde pensioenen van de meeste oud-medewerkers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers).

Achtergrond besluit
Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het percentage van de afgeleide consumentenprijsindex (prijsinflatie) van 1,73% over de periode oktober 2018-oktober 2019. Daarop heeft het Algemeen Bestuur aan de hand van toeslagstaffel 2019 en de gemiddelde reële dekkingsgraad van eind oktober 2019 besloten om toeslag te verlenen ter hoogte van de volledige prijsinflatie. Volgens de toeslagstaffel 2019 kan toeslag worden verleend als de gemiddelde reële dekkingsgraad hoger is dan 89%. De gemiddelde reële dekkingsgraad van eind oktober was met 96,1% ruimschoots hoger.

Brief
Volgt uw pensioen de prijsindex? Dan ontvangt u in januari een brief over uw toeslag. Pensioengerechtigden ontvangen bovendien uiterlijk op 23 januari 2020 de betaalspecificatie met het verhoogde maandbedrag.

Voorwaardelijk
Toeslagverlening is voorwaardelijk. het Bestuur besluit elk jaar opnieuw op basis van de financiële positie van het Fonds of er een toeslag wordt verleend en zo ja, hoe hoog deze is. Een eerder toegekende verhoging geeft niet vanzelfsprekend recht op verhogingen in de toekomst.

Meer weten?
Bekijk de veelgestelde vragen over toeslagverlening. Of neem contact op met het Pensioenloket. Ze helpen u graag.

17-12-2019

 

De Eerste Kamer heeft op 17 december 2019 ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.

Wilt u hier meer over weten, ga dan naar:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/belastingplan-2020-aangenomen

Zoals gebruikelijk verandert er per 1 januari van een nieuw jaar het nodige in de fiscale- en andere wetgeving. Dat is voor 2019 niet anders.

Evenals voorgaande jaren kiezen wij ervoor om u hier door te laten klikken naar de site van de Rijksoverheid. Aan de hand van 10 thema’s kunt u de voor u, gepensioneerd of nog niet gepensioneerd, relevante informatie inzien.

Afhankelijk van uw woonsituatie kan het interessant zijn te checken of u recht heeft op huurtoeslag. Informatie over dat onderwerp leest u op www.belastingdienst.nl/toeslagen

Commissie Sociaal Economische Belangen

4 januari 2019

­