Kandidaten verkiezingen Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ING (PFI) 2022 bekend!

Inmiddels zijn de kandidaten bekend voor het Verantwoordingsorgaan PFI per 1 juli 2022.

Voor de geleding gepensioneerden, waarvoor 6 plaatsen beschikbaar zijn, hebben wij 10 kandidaten voorgedragen die allemaal door de Verkiezingscommissie van het PFI zijn geaccepteerd!

En het zal je niet verrassen dat wij heel graag onze gekwalificeerde kandidaten op die 6 plaatsen zouden zien! De verkiezingen worden in het voorjaar door PFI georganiseerd.

Taak Verantwoordingsorgaan: het  oordeelt over het beleid en de uitvoering daarvan, en het Algemeen Bestuur van PFI legt daarvan verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

Op basis van de oproep  om namens de gepensioneerden je kandidaat te stellen hebben vorig jaar 20 collega’s gereageerd : die zijn door een selectiecommissie bestaande uit Peter Barneveld (vertrekkend lid Verantwoordingsorgaan PFI en lid van de ledenraad VO-ING) en  Wim Evers (voorzitter van de pensioencommissie VO-ING en VO-NN) beoordeeld en met bijna alle kandidaten zijn begin december 2021 gesprekken gevoerd. Met behulp van de profielen en de competenties die het PFI had opgesteld voor kandidaten, de gevoerde gesprekken, rekening houdend met een goede afspiegeling van de leden over beide verenigingen, kennis en ervaring op de verschillende kennisonderdelen en vertegenwoordiging van de gewezen deelnemers (in de wandeling “slapers” genoemd, oud-werknemers die nog niet gepensioneerd zijn) is de selectiecommissie tot haar “topteam” gekomen van kandidaten die voldoen aan de kwaliteitseisen van het PFI.

Wij presenteren je dan ook met trots onze 10 kandidaten!

In deze nieuwsbrief beperken we ons tot hun namen, zodat die alvast voor je gaan leven, maar ik weet zeker dat veel van onze leden hun naam en kwaliteiten al wel kennen.

In de tweede nieuwsbrief  krijgen ze ook een gezicht, en in de derde en laatste nieuwsbrief zullen ze zich zelf aan je voorstellen en aangeven waarom juist zij de belangen van jou als lid optimaal kunnen behartigen.

Hier zijn ze (op alfabetische volgorde, of ze gepensioneerd dan wel gewezen deelnemer (slaper) zijn en van welke VO-vereniging ze lid zijn):

2022 01 20 17 11 16 Nieuwsbrief 1 verkiezingen 2022 VO ING 

Let op de website en je mailbox voor Verkiezingsbrief 2.*per 1 april 2022

Age Knossen                                                                    
Voorzitter VO-ING                                                        

Wij ontvingen onderstaande informatie van het PFI m.b.t. de aanpassing van de pensioenen. Deze informatie staat uiteraard ook op hun website, maar wij menen er goed aan te doen om u als onze leden hierop attent te maken. 

Wordt úw pensioen verhoogd?

Dat hangt ervan af welke regels er gelden voor uw pensioen:

  • Volgt uw pensioen de consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid (CPI)? Dan wordt uw pensioen per 1 januari 2022 verhoogd met 3,0%. De CPI is hoger, maar volgens het reglement is de verhoging van uw pensioen maximaal 3,0%.
  • Volgt uw pensioen de collectieve loonsverhogingen van ING Bank? Dan wordt uw pensioen helaas niet verhoogd. Zowel in 2021 als in 2022 is in deze cao geen collectieve loonsverhoging voorzien.
  • Volgt uw pensioen de collectieve loonsverhogingen van NN Group? Dan wordt uw pensioen voorlopig niet verhoogd. Er is namelijk nog geen nieuwe cao gesloten. Wij houden u op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen. In januari 2022 krijgt u een persoonlijke brief over de verhoging van uw pensioen (toeslagverlening). Toeslagverlening is voorwaardelijk. In de brief leest u wat voorwaardelijk betekent. Bekijk ook de veelgestelde vragen op onze website.

koepel gepensioneerdenSinds 1 april 2021 is de VO-ING lid van de organisatie van ouderenbonden De Koepel van Gepensioneerden (KG), de grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv).

Vanaf de VO-ING website (menu Leden) heeft u sinds kort toegang tot de website van deze koepelorganisatie, de vertegenwoordiger van zo'n 300.000 gepensioneerden.
Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt Koepel Gepensioneerden de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Via Koepel Gepensioneerden wordt u op de hoogte gehouden over de uitwerking van het in 2020 gesloten pensioenakkoord en vindt u persberichten van overleg tussen sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het nieuwe pensioenstelsel.
Daarnaast verschaft Koepel Gepensioneerden in haar wekelijkse nieuwsbrief informatie over onderwerpen op gebied van ouderenbeleid, koopkracht, gezonde levensstijl, zorg, welzijn en ouderenhuisvesting.  

Ook voor het verzekeringsjaar 2022 werken wij als VO-ING weer samen met ONVZ en Zilveren Kruis.

In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de in de Troonrede en Miljoenennota aangekondigde aanpassingen op het gebied van de Zorgverzekeringen. Daarnaast vertellen we u wat u van ons in het traject tot 31 december 2021 kunt verwachten.

De korting op de premie bij collectieve contracten
Al eerder is door het Kabinet besloten de korting op de basisverzekering per 1 januari 2023 te laten vervallen. Voor het komend jaar 2022 blijft de maximale korting 5%.

Voor de aanvullende verzekeringen geldt het maximale kortingspercentage niet. Iedere Zorgverzekeraar bepaalt per contract de dekking, de premie en de kortingspercentages.

Wijzigingen 2022

• Het wettelijk verplichte eigen risico blijft ook in 2022 ongewijzigd te weten € 385.
• De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

In 2022 zijn er 2 uitbreidingen in het basispakket:

Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie:

Op 1 mei 2020 is CAR-T-celtherapie toegelaten tot het basispakket. Momenteel passen 4 expertziekenhuizen verspreid door het land deze behandeling toe. Vanwege de mogelijke ernstige complicaties die kunnen optreden na de behandeling moeten patiënten een maand waarin de complicaties kunnen optreden, in of nabij een expertziekenhuis verblijven.

Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning

Patiënten kunnen hun elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie voortaan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben hiervoor veelal een declaratieformulier op hun website geplaatst.

Behandelingen om te herstellen van corona

Bent u herstellende van een coronabesmetting en heeft u aanhoudende klachten of beperkingen? Dan komt u tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die uw herstel verbeteren. Bij deze zogenoemde paramedische herstelzorg gaat het om:

  • logopedie (alle behandelingen vergoed);
  • ergotherapie (maximaal 10 uur);
  • fysiotherapie of oefentherapie(maximaal 50 behandelingen);
  • voedingsadviezen van diëtist (maximaal 7 uur).

De zorgtoeslag stijgt in 2022

De maximale zorgtoeslag stijgt met

  • € 36 per jaar voor een 1-persoonshuishouden en
  • € 40 per jaar voor een meerpersoonshuishouden

Deze zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Zo wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden.

Tot slot

Uiterlijk 12 november a.s. ontvangt u van uw Zorgverzekeraar het aanbod voor 2022.

Kort daarna informeren wij u uitgebreid over het aanbod van ONVZ en Zilveren Kruis. Dat doen wij via onze gebruikelijke Nieuwsbrief. Vanuit deze Nieuwsbrief kunt u straks doorklikken naar onze website vo-ing.nl. Op die website staat dan onder het kopje Veel gestelde vragen antwoorden op tal van vragen over uw Zorgverzekering 2022.

In december a.s. wordt in ons magazine VO-ING Belang aandacht aan (het aanbod van) onze Zorgverzekeraars besteed. Ook zal, net als vorig jaar, in een digitale sessie aandacht besteed gaan worden aan het aanbod. Ook daarover hoort u binnenkort meer!!

Commissie SEB

 

Oud collega’s gezocht!
Het secretariaat krijgt met enige regelmaat berichten van leden die op zoek zijn naar oud collega’s. Daarom starten wij nu met een nieuwe rubriek op onze site en in ons magazine VO-ING Magazine. Stuur uw bericht door middel van onderstaand formulier (maximaal 200 woorden) en wij zullen dit direct op de site plaatsen en in het eerstvolgende magazine. Op deze manier kunt u weer in contact komen met oud collega’s die om wat voor reden dan ook “uit beeld” zijn geraakt. Een mooie gelegenheid om een verloren contact weer te herstellen en continueren.

 

Collega's gezocht

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

0/200

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
| De heer L (Leo) Verschuur - Arnhem - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heb jij ook gewerkt bij KS Arnhem Postgiro/Postbank/Telefoonbank dat zoeken wij ook jou voor de 2e reünie in mei 2022 www.facebook.com/groups/390118901647225 vind je vele collega´s en foto´s van toen
| De heer H.G. (Henk) Smit - Krommenie - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ik heb vanaf 1971 tot 1980 op
assurantieafdeling HK-frederiksplein nw,hk irenestraat
gewerkt, daarna Alkmaar/Beverwijk/Krommenie/Zaandam/UOZ enz
| De heer J A (José) Schoel - Heiloo - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mijn idee is om een groep op te richten met ex-expats (repats) om met elkaar ervaringen uit te wisselen/ te delen. Vaak is bij terugkeer de omgeving niet echt geïnteresseerd in de ervaringen. Dus...
| De heer Anton (Anton) Duivenvoorden - Lisse - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
bakkie doen ?
| De heer J.M. (Jan) Aubertijn - Voorburg - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jan v.d. Wolf, woonde in Amersfoort en was mijn chef bij P&B in hfd.knt ING A'dam
| De heer A.G. (ARIE) Den Ouden - Poortugaal - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
L Wittmer Verzijl Lenie
| De heer R.W.N. (Ruud) Pijlman - Tilburg - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Oud collega's van NMB kantoor, gevestigd op de centrale markt in de Jan van Galenstraat te Amsterdam.
Tevens voorkantoor gevestigd in Marcanti, Jan van Galenstraat, Amsterdam
| De heer H (Hans) de Vries - Roelofarendsveen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ben Steer werkzaam op Kantoor Nijmegen
| De heer Rob (Rob) Bakker - Voorschoten - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hans (J.H.M.) Eetgerink. Hans is een oud collega. Wij samen voorzagen de diverse kantoren van nieuwe telefooncentrales. Wij werkten voor het Informatie Technologie Centrum in Amsterdam Zuid. Adviseur in het departement “Voice & Video Communications” In het Computercentrum. De laatste jaren was J.G. Rotteveel onze baas. Hans woonde in Eindhoven.
| Mevrouw B.H. (Bibie Hasina) Chiragally - Amsterdam - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bart Frank /AZ
Beste Bart
Hoe gaat het met je en vrouwlief. Ik hoop dat je geniet van je pensioen.
Groetjes
Ex Collega
Hasina
| Mevrouw V. (Ginny) Felix - Amsterdam - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hans Kraamer, Henk Jornick, Jan Hagen, Els Bos
| De heer N. (Nico) den Boer - Gouda - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In verband met het plan voor een reünie van de oude OR DIT zoeken we mw. A.C. (Carin) Schellingerhout.
| J.C.M. (Gracia) Blanker - Broek op Langedijk - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nora .Schutte te Duivendrecht
| De heer T.C. (Theo) Bikker - Hilversum - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mogelijke oud collega's uit periode 1980 tot 2014. Ik ben m.n. werkzaam geweest in Midden Nederland en Amsterdam waarvan laatste 15 jaar bij Risk management.
| De heer A.R. (Lex) Welter - Capelle aan den IJssel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag kom ik weer in contact met Joke Uittenbogaard. Eerst studie genote, later collega bij NN, na een tussenpoos weer collega bij ING. Daarna is contact helaas verloren gegaan. Mvg Lex Welter
| De heer L.C. (Leo) Adel - Rotterdam - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In de periode 1979 - 1984 heb ik gewerkt bij de Westland/Utrecht Hypotheekbank, kantoor Rotterdam, gehuisvest in het Hilton hotel.
| De heer C.F,E. (Carl) de Dooij - Delft - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Collega's uit Delft en Het West- en Oostland. Heb vanaf 1967 een 42 1/2 jaar bij NMB/ING gewerkt, Laatste job was in de Glastuinbouw Nederland
| De heer WJR (Wout) van Hulst - Banga, Filippijnen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ik heb van 1980 tot 2008 bij ING Bank en zijn juridische voorlopers gewerkt. In 2008 ben ik geemigreerd naar de Filippijnen.
Ik roep oud-collega's op om met mij te mailen.
| De heer F.c.j.m.m. (Frank) Bertens - Veenendaal - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Collega’s uit Tilburg 1966-1970 en HK 1970-2007. Ik kom uit Tilburg, via Amsterdam, de Bijlmer en Maarssen nu in Veenendaal.
| De heer F (Frans) Blommers - Purmerend - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op dit moment niet een specifieke ex collega. Na 25 jaar Westland/Utrecht de rest bij Ing gewerkt in diverse IT functies.
| De heer P.J. (Peter) Bruijn - Hendrik-Ido-Ambacht - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Schade Inspecteur:
Ton Bogerds
Otto Onos
| De heer j (joop) wolbers - woerden - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jan van Oordt (woonde vroeger in Zeist), heeft gewerkt bij CenE te Utrecht
| De heer A. (Ab) Gobets - Vriescheloo - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Van 1957-2000 gewerkt op het HK in Amsterdam. Begonnen op de Herengracht 568 bij De Assurantie Afdeling van de NMB. Tot 2000 alle NMB/ING panden in Amsterdam van binnen gezien. Nog collega's aanwezig?
| De heer A. (André) Wolters - Maassluis - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op dit moment niet maar vindt het wel leuk om contact te hebben die hebben gewerkt in de kantorenorganisatie van Rotterdam en Den Haag.
| De heer C.L.J. (Cees) de Heij - Almere - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hessel van der Meer
| De heer J.A.M. (John) Gigengack - Amstelveen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op dit moment niet iemand
| De heer L. (Leen) Rottier - Vlissingen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mn. Hypoth. (daarvoor Geldbedrijf, Financieringsbank, Buitenl.etc.) Vanaf 1969 tot 2005 Regiobank Goes, Opl, Kant. Vlissingen, Distr. ZWN Goes, Distr. ZWN Dordrecht. Leuk herinneringen op te halen.
| De heer J.J (Johan) Timmer - Harderwijk - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Net zoals Gijs Savert, zou ik graag in contact komen met oud collega’s.
Mijn loopbaan begon in 1970 bij ons mooie kantoor Harderwijk afd kredieten. Tot 1990. Daarna 12 jaar kantoor Ermelo
| De heer W.A. (Wim) Weghorst - Hengelo - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Arie van Hek
Dick Rapstok
| G. () Derkx - Venlo - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geen behoefte
| De heer M (Mario) Van Schaik - Zaandam - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rinia Lozeeda
| De heer H. (Herman) van Gemerden - Alblasserdam - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
iedereen die gewerkt heeft in Rotterdam vanaf de jaren '70 tot 2010
| De heer R. (Rob) Stravers - Amsterdam - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nashma Bakridi
Een geweldige collega op de toen hectische afdeling Bedrijfssparen
| De heer J A M (John) Cuppen - Venray - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
misschien zoekt iemand mij
| De heer CBM (Karel) Joukes - Almere - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Oud medewerkers van Vola, Nationale-Nederlanden Financiële Diensten, interAdvies en ING /DB/CIO
| De heer F.M. (Frans) van den Houten - Driebergen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In 1976 begonnen in Bunnik, daarna Wijk bij Duurstede, Driebergen, Utr.Rijnlaan, Loosdrecht, Utr.Vredenburg, toen weer Driebergen en als laatste Houten. collega’s waar ik mee heb samengewerkt.
| Mevrouw EM (Lizette) Van Schinkel de Groot - Zoetermeer - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klantenservice postbankDenHaag Later over naar Amsterdam ingb
| De heer j c (john) rietbergen - amstelveen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
collegas die in bucharest hebben gezeten
| De heer G. (Gijs) Savert - BOSCH EN DUIN - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In verband met slechthorendheid is het voor mij helaas niet meer mogelijk bijeenkomsten van VO-ING bij te wonen. Toch denk ik nog vaak terug aan die mooie tijd bij onze bank en zou best nog eens contact met oud collega’s willen hebben; mailen is daarvoor een prima gelegenheid!
Mijn loopbaan omvat in grote lijnen twee perioden: van 1971 tot 1980 bij het secretariaat van de raad van bestuur van de NMB in Amsterdam. Daarna, en dat ligt wat verser in het geheugen, het regiokantoor Midden-Nederland in Zeist, later de ING regio Midden-Oost in Arnhem. Eindfunctie: hoofd personeelszaken en opleidingen.
Begin van deze eeuw was ik verder betrokken bij de totstandkoming van de VSI, zowel in Centraal Nederland als in het landelijk bestuur.
Reacties zie ik graag tegemoet!
Gijs Savert E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
­