Welke personeelsfaciliteiten biedt ING Bank u?

ING kent een aantal personeelsfaciliteiten voor haar medewerkers en daarmee gelijkgestelden. U valt onder de categorie gelijkgestelden wanneer u:

 • gepensioneerd bent en tot uw pensionering bij ING of haar rechtsvoorgangers in dienst was.
 • oud-medewerker bent die vrijwillig vervroegd is uitgetreden op grond van de VUT- (of daarmee verwante) regeling.
 • oud-medewerker bent die arbeidsongeschikt is geworden tijdens het dienstverband bij ING en die van ING een aanvulling op de WAO of WIA-uitkering, dan wel een
 • arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.
 • Weduwnaar of weduwe bent van een oud-medewerker die voldoet aan één van bovenstaande criteria.

Hypotheken ING Bank

Sinds 1 januari 2016 kunt u geen hypotheek met personeelskorting meer afsluiten.
Hebt u al een ING of WestlandUtrecht Bank Hypotheek met personeelskorting, dan blijft de personeelskorting gelden tot het einde van de looptijd van de huidige hypotheek zoals vastgesteld op 31 december 2015. Daarna vervalt de personeelskorting.

Er is één uitzondering hierop voor (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. U kunt deze met maximaal 10 jaar verlengen als u aan het einde van de looptijd een gedeelte nog niet hebt afgelost.
De berekening van de personeelskorting vindt opnieuw plaats aan de hand van de nieuwe situatie volgens de standaard berekening.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U had tot het einde van de looptijd recht op personeelskorting.
 • U hebt een (gedeeltelijk) aflossingsvrije personeelshypotheek.
 • U hebt aan het einde van de looptijd een gedeelte nog niet afgelost.
 • U heeft van ING Hypotheken een offerte en/of bevestigingsbrief ontvangen.

Hoe verloopt de procedure?

 • Circa zes maanden voor het eindigen van de looptijd ontvangt u van HR ING Bank een brief;
 • In deze brief staat een telefoonnummer van HR/People Services die u kunt benaderen om in aanmerking te kunnen komen voor verlenging van uw personeelskorting;
 • People Services helpt u verder en verlengt na akkoord de korting;
 • Zorg voor het op tijd doorgeven van de hypotheekverlenging zodat People Services de einddatum van de personeelskorting tijdig kan verwerken. Geeft u de verlenging na het verstrijken van de einddatum door? Dan activeert People Services de korting weer met ingang van het moment van doorgeven. Dit kan helaas niet met terugwerkende kracht.

Verhuizing: neemt u bij verhuizing naar een nieuwe woning de huidige hypotheek mee, dan kunt u gebruik maken van de zogenoemde meeneemregeling.

De personeelskorting wordt niet verrekend met de hypotheekrente. U betaalt de afgesproken marktrente en ontvangt het bedrag aan personeelskorting, onder aftrek van de verschuldigde loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) op uw bankrekening. ING stuurt maandelijks een zogenoemde betalingsspecificatie.
Voor zowel nieuwe als lopende hypotheken kunt u de volgende contactinformatie gebruiken: via www.ing.nl, een ING kantoor of bellen met 020 – 228 8888. Geef bij een lopende hypotheek aan dat het om een hypotheek met personeelskorting gaat en vermeldt het personeelsnummer.

Het is bij ING mogelijk om een TRAB (Tussentijdse Rente Aanpassing met Boete) of een TRAM (Tussentijdse Rente Aanpassing met Middeling) aan te vragen.
Bent u een ING gelijkgestelde en heeft u een ING hypotheek met personeelskorting, dan kunt u tot 1 januari 2021 30% compensatie ontvangen voor de afkoopkosten (niet over administratiekosten) bij vervroegd aflossen of bij een Tussentijdse Rente Aanpassing met Boete op een ING hypotheek. De benodigde informatie vindt u hier.
Wij hebben op basis van informatie van HR ING een aantal vragen en antwoorden over de personeelshypotheek op een rijtje gezet. U kunt hier klikken om die Q&A te bekijken.

Leningen
Het is niet meer mogelijk om nieuwe leningen met personeelskorting af te sluiten. Voor bestaande leningen geldt dat de korting tot het einde van de looptijd van de lening van toepassing blijft.

Schadeverzekeringen Nationale-Nederlanden (NN)
Als gelijkgestelde van ING kunt u NN Schadeverzekeringen afsluiten met personeelsvoordeel.
De schadeverzekeringsproducten van NN worden aangeboden op basis van afspraken die ING met NN heeft gemaakt.
De verzekeringen die u afsluit moeten onderdeel zijn van het Zekerheidspakket Particulieren.
Sluit u schadeverzekeringen online via www.nn.nl dan krijgt u geen personeelsvoordeel. Op de site van NN kunt u wel alle informatie over de verschillende verzekeringen / verzekeringsvormen vinden.

Informatie nodig?
Wilt u meer weten over uw voordeel of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met NN via telefoonnummer 088 – 663 0 663. NN is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Zorgverzekering ONVZ
ING Bank heeft voor de medewerkers en daarmee gelijkgestelden een aantrekkelijk collectief zorgverzekeringscontract gesloten met ONVZ.
U kunt aan dit contract deelnemen wanneer u een pensioen ontvangt van uw oud-werkgever.

Bent u oud-medewerker en nog niet gepensioneerd, dan is er voor u het ING Loyaal contract van ONVZ.

Via www.vo-ing.nl kunt u doorklikken naar de speciale webpagina’s bij ONVZ. Wilt u ONVZ bellen? Het telefoonnummer is 030-63 96 222

Stichting Financiële (Nood)hulp voor (oud) ING medewerkers
De Stichting Financiële (Nood)hulp ING Bank zet zich in voor medewerkers voor medewerkers en gelijkgestelden die het financieel even niet redden. Lukt het u financieel even niet? Hebt u geen overzicht meer? U kunt uw zorgen in vertrouwen en desgewenst anoniem bespreken.  Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook donateur van de stichting worden en zo anderen helpen. Doe uw donatie o.v.v. gepensioneerde ING Bank + naam
Het rekeningnummer is: NL95INGB0650010248 t.n.v. St. FNP

Let op: Aanspraken op basis van de regeling personeelsfaciliteiten van ING Bank kunnen alleen worden ontleend aan de formele regeling.


Versie 0.1 17 April 2020 FJ

­