Slider

Wegwijzer VO-ING leden

Uw Wegwijzer is in 3 hoofdstukken ingedeeld:

1. Wat biedt VO-ING u?
2. Welke personeelsfaciliteiten biedt ING Bank u?
3. Wat moet u doen bij een adreswijziging, huwelijk of overlijden?

1. Wat biedt VO-ING u?

 • De ontwikkelingen bij het Pensioenfonds ING en het ING CDC Pensioenfonds nauwlettend te volgen op basis van de afspraken in de Pensioenreglementen en de Arbeids – en Pensioenovereenkomsten. Gevraagd en ongevraagd geven wij ons advies.
 • Voordragen van gekwalificeerde bestuurders voor het Pensioenfonds ING (via het Verantwoordingsorgaan) indien en voor zover VO-ING (samen met VO-NN) benoemingsrechten heeft.
 • Het voordragen van kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van de Stichting Pensioenfonds ING.
 • Netwerkbijeenkomsten organiseren met voor de doelgroep relevante thema’s specifiek voor oud medewerkers van ING Bank die actief op arbeidsmarkt zijn: “via collega’s van werk naar werk”.
 • Talloze sociale activiteiten en excursies organiseren gericht op collegiale contacten, kunst, cultuur en natuur.
 • Collectieve belangenbehartiging bij problemen en knelpunten en proberen tot een oplossing te komen. De oplossing kan ook bestaan uit een doorverwijzing naar andere professionele partijen.
 • Advies en informatie te geven, via de commissie Sociaal Economische Belangen (SEB), over financiële producten, vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn, fiscale zaken en sociale verzekeringen.
 • VO-ING is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie NVOG in het kader van belangenbehartiging op het gebied van pensioenen, inkomen en zorg, welzijn en wonen.
 • Een informatief VO-ING Belang magazine dat 4 maal per jaar verschijnt waarbij u over bovenstaande onderwerpen geïnformeerd wordt. Daarnaast communiceren wij via (digitale) nieuwsbrieven, onze website en Sociale media.

Arrangementen en Loyalty programma’s. Hier onder 2 belangrijke voorbeelden:

 1. VO-ING heeft voor haar leden een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis. Zowel op de basisverzekering als op de aanvullende verzekering krijgt u korting op de premie. Als lid van VO-ING kunt u daar gebruik van maken. Op de website vo-ing.nl kunt u de benodigde informatie vinden.
 2. VO-ING heeft afspraken gemaakt met RISK Direct over een pakketverzekering waarin u de meest voorkomende particuliere schadeverzekeringen kunt onderbrengen. Het Subliempakket voor leden van VO-ING biedt u een ruime keuze uit schadeverzekeringen met een prima premiestelling en uitstekende polisvoorwaarden. Ook bouwt u een pakketkorting op die kan oplopen tot wel 15%. Via onze website vo-ing.nl kunt u doorklikken naar de speciale webpagina bij RISK Direct.

2. Welke personeelsfaciliteiten biedt ING Bank u?

ING kent een aantal personeelsfaciliteiten voor haar medewerkers en daarmee gelijkgestelden. U valt onder de categorie gelijkgestelden wanneer u:

 • gepensioneerd bent en tot uw pensionering bij ING of haar rechtsvoorgangers in dienst was.
 • oud-medewerker bent die vrijwillig vervroegd is uitgetreden op grond van de VUT-(of daaraan verwante ) regeling.
 • oud-medewerker bent die arbeidsongeschikt is geworden tijdens het dienstverband bij ING en die van ING een aanvulling op de WAO of WIA uitkering, dan wel een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.
 • weduwnaar of weduwe bent van een oud-medewerker die voldoet aan één van bovenstaande criteria.

Overzicht van de personeelsfaciliteiten ING Bank
Hypotheken ING Bank

Sinds 1 januari 2016 kunt u geen hypotheek met personeelskorting meer afsluiten.


Hebt u al een ING of WestlandUtrecht Bank Hypotheek met personeelskorting, dan blijft de personeelskorting gelden tot het einde van de looptijd van de huidige hypotheek zoals vastgesteld op 31 december 2015. Daarna vervalt de personeelskorting.
Verhuizing: neemt u bij verhuizing naar een nieuwe woning de huidige hypotheek mee, dan kunt u gebruik maken van de zogenoemde meeneemregeling.

 • De personeelskorting wordt niet verrekend met de hypotheekrente. U betaalt de afgesproken marktrente en ontvangt het bedrag aan personeelskorting, onder aftrek van de verschuldigde loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) op uw bankrekening. ING stuurt maandelijks een zogenoemde betalingsspecificatie.
 • Voor zowel nieuwe als lopende hypotheken kunt u de volgende contactinformatie gebruiken: via www.ing.nl , een ING kantoor of bellen met 020 – 228 8888. Geef bij een lopende hypotheek aan dat het om een hypotheek met personeelskorting gaat en vermeldt het personeelsnummer.
 • Het is bij ING mogelijk om een TRAB (tussentijdse rente aanpassing met boete) of een TRAM (tussentijdse rente aanpassing met middeling) aan te vragen.
 • Bent u een ING gelijkgestelde en heeft u een ING hypotheek met personeelskorting, dan kunt u 30% compensatie ontvangen voor de afkoopkosten (niet over administratiekosten) bij vervroegd aflossen of bij een Tussentijdse Rente Aanpassing met boete op een ING hypotheek. De benodigde informatie vindt u hier.
 • Wij hebben op basis van informatie van HR ING een aantal vragen en antwoorden over de personeelshypotheek op een rijtje gezet. U kunt hier klikken om die Q&A te bekijken.

Leningen

 • U kunt korting krijgen op een consumptief krediet bij ING. U kunt kiezen uit een (variabel) Doorlopend Krediet (DK) en/ of een Persoonlijke Lening (PL). Het te lenen bedrag is €2.500 tot €75.000. Voor meer informatie over de leningsvormen, gaat u naar www.ing.nl/lenen
 • Een consumptief krediet met personeelstarief kunt u aanvragen via 020 – 228 8888. Geef aan de adviseur door dat het gaat om het Personeelsarrangement ING en vermeld daarbij uw personeelsnummer.
 • Hebt u al een DK of PL bij ING, dan kunt u het personeelstarief alsnog regelen. U belt met 020 – 228 8888. Geef aan dat het gaat om het Personeelsarrangement ING en vermeld het contractnummer van de lening en uw personeelsnummer.

Let op: Sluit u een lening af via www.ing.nl of met het aanvraagformulier uit de brochure of via een ING Adviesbalie of ING kantoor? Dan krijgt u geen personeelskorting. Het personeelstarief geldt ook niet als u al korting op het standaard rentetarief krijgt (bijvoorbeeld via een bepaalde actie).

Schadeverzekeringen Nationale-Nederlanden (NN)

 • Als gelijkgestelde van ING kunt u NN Schadeverzekeringen afsluiten met personeelsvoordeel.
 • De schadeverzekeringsproducten van NN worden aangeboden op basis van afspraken die ING met NN heeft gemaakt.
 • De verzekeringen die u afsluit moeten onderdeel zijn van het Zekerheidspakket Particulieren.
 • Sluit u schadeverzekeringen online via www.nn.nl dan krijgt u geen personeelsvoordeel. Op de site van NN kunt u wel alle informatie over de verschillende verzekeringen / verzekeringsvormen vinden

Informatie nodig?: Wilt u meer weten over uw voordeel of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met NN via telefoonnummer 088 – 663 0 663. NN is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Zorgverzekering ONVZ

ING Bank heeft voor de medewerkers en daarmee gelijkgestelden een aantrekkelijk collectief zorgverzekeringscontract gesloten met ONVZ. 
U kunt aan dit contract deelnemen wanneer u een pensioen ontvangt van uw oud-werkgever.

Bent u oud-medewerker en nog niet gepensioneerd, dan is er voor u het ING Loyaal contract van ONVZ.

Via www.vo-ing.nl kunt u doorklikken naar de speciale webpagina’s bij ONVZ. Wilt u ONVZ bellen? Het telefoonnummer is 030-63 96 222

Stichting Financiële (Nood)hulp voor (oud) ING medewerkers

De Stichting Financiële (Nood)hulp ING Bank zet zich in voor medewerkers voor medewerkers en gelijkgestelden die het financieel even niet redden. Lukt het u financieel even niet? Hebt u geen overzicht meer? U kunt uw zorgen in vertrouwen en desgewenst anoniem bespreken met

 • Mw. H. Gillissen via 06 – 55121057 (= een extern bureau) of stuur een mail naar
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook donateur van de stichting worden en zo anderen helpen.
Doe uw donatie ovv gepensioneerde ING Bank + naam
Het rekeningnummer is: NL95INGB0650010248 t.n.v. St. FNP

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Hulplijn van de afdeling Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) is een onderdeel van de afdeling Health & Safety van ING Bank.
De bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen de vragen van gelijkgestelden beantwoorden of hen ondersteunen, informeren en adviseren bij allerlei problemen die:

 • nog voortkomen uit de werksituatie met ING Bank
 • spelen in de privésituatie (bijvoorbeeld relatieproblemen, rouwverwerking of verslaving).
 • van financiële aard zijn. Deze zaken worden doorverwezen naar de medewerker financiële hulpverlening van ING Bank.
 • als het om privéproblematiek gaat, kan de bedrijfsmaatschappelijk werker zorgen voor een passende externe verwijzing (naar bijvoorbeeld de huisarts, GGZ instelling, instanties voor rechtshulp of gemeentelijke instanties). Eventuele kosten van een externe instantie zijn voor eigen rekening.

Informatie: 020 591 2323 op werkdagen van 10 uur tot 16 uur. Bij in gesprek, spreek dan een berichtje in, of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Let op: Aanspraken op basis van de regeling personeelsfaciliteiten van ING Bank kunnen alleen worden ontleend aan de formele regeling.

3. Wat moet u doen bij een adreswijziging, huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiden of overlijden?

Let op: de pensioenfondsen en /of AZL als pensioenuitvoerder mogen uw adreswijziging of overlijden in Nederland niet doorgeven aan uw oud- werkgever.
U moet dit zelf (laten) doen. Dit is zeker van belang wanneer u maandelijks een zogenoemde uitbetalingsspecificatie krijgt in verband met de verrekening van de korting op de hypotheekrente.

Adreswijziging

 • HR advies, telefoon 020-591 23 45, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Pensioenfonds ING en ING CDC Pensioenfonds: Wanneer u binnen Nederland verhuist, hoeft u uw pensioenfonds niet te informeren. De gemeente waar de wijziging is doorgegeven, doet dat. Verhuist u naar het buitenland, in het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland dan moet u wel zelf het pensioenfonds informeren.
 • Pensioenfonds ING - Pensioenloket: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 • ING CDC Pensioenfonds – Pensioenloket e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 • Het postadres voor beide pensioenfondsen is: postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
 • Bij bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis, is het verstandig na te gaan op welk adres u de post wilt ontvangen, zoals de pensioenspecificatie of andere informatie van ING. Een correspondentieadres kunt u zelf invoeren op de site van de pensioenfondsen. U kunt daar ook aangeven of u uw post zoveel mogelijk per email wilt ontvangen.
 • VO-ING: u kunt het mutatieformulier op vo-ing.nl invullen of de adreswijziging per post doorgeven: VO-ING, postbus 499, 1400 AL Bussum.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen of scheiden

U gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan, samenwonen of scheiden. In hoeverre u iets moet doen richting uw pensioenfonds, kunt u lezen op de website van Pensioenfonds ING: www.pensioenfondsing.nl of ING CDC Pensioenfonds: https://ing.cdcpensioen.nl

Overlijden

 • Als u in Nederland woont, is het niet nodig een overlijden te melden bij uw pensioenfonds. Na het melden van het overlijden bij de gemeente wordt dit doorgegeven aan het pensioenfonds. Een overlijden in het buitenland moet door de nabestaanden wel gemeld worden bij uw pensioenfonds. Dat kan door een kopie van de overlijdensakte te sturen of te mailen.
 • Pensioenfonds ING- Pensioenloket: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 • ING CDC Pensioenfonds – Pensioenloket e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het postadres voor beide pensioenfondsen is: postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
 • HR advies, telefoon 020-591 23 45, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • VO-ING: de vereniging wordt niet automatisch op de hoogte gesteld van een overlijden.

Het melden van overlijden kan via het mutatieformulier op vo-ing.nl of per post:
VO-ING, Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo

Versie 19 maart 2019

 

­