Slider

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.

Zo ook bij de VO-ING. Medio 2020 loopt de zittingstermijn af van de huidige Ledenraad van onze vereniging. Achter de schermen is men al druk bezig om de verkiezing te organiseren. Maar om te kiezen hebben we natuurlijk kandidaten nodig.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken mensen die actief willen meewerken, meedenken en meebeslissen over met name belangenbehartiging bij de voormalige werkgever, pensioenfondsen, enz. Maar die natuurlijk ook de contacten met de leden in zijn of haar rayon willen onderhouden.
Wat wordt verwacht van kandidaten voor de Ledenraad?
Van de leden van de Ledenraad wordt verwacht dat zij de mening van de leden van de vereniging in hun rayon vertegenwoordigen, initiatieven nemen in het belang van de leden en terugkoppeling geven aan de leden in hun rayon.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, zij benoemt de leden van het bestuur, controleert het bestuur en heeft een besluitvormende stem. Bijvoorbeeld bij de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarplan voor het daarop volgende jaar, en wijziging van de statuten en het vaststellen van de hoogte van de contributie. Het is te vergelijken met de Tweede Kamer die de regering controleert.

Van de leden van de Ledenraad wordt verwacht dat zij voorstellen van het bestuur inhoudelijk beoordelen en daarover beslissingen nemen. Verder zullen zij zich moeten verdiepen in de financiën van de vereniging, de begroting goedkeuren en het bestuur na afloop van een jaar decharge verlenen.
Leden van de Ledenraad worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Verwacht wordt dat de Ledenraad minimaal twee maal per jaar bijeenkomt. De reiskosten worden vergoed.

Voelt u zich betrokken bij de VO-ING en kunt u zich vinden in het profiel van een lid van de Ledenraad, meld u zich dan aan als kandidaat. In het komende magazine komen wij uitgebreid terug op de verkiezingen en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Willem Jan van Munster
Voorzitter Verkiezingscommissie

 

­