Slider

Beste leden van de VO-ING.

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat volgend jaar de zittingstermijn van de huidige Ledenraad ten einde loopt. Vandaar dat het bestuur achter de schermen druk doende is om verkiezingen voor een nieuwe Ledenraad te organiseren.

Maar dan moet er wel iets te kiezen zijn. Vandaar dat u gelijktijdig met het Magazine VO-ING Belang van december een Nieuwsbrief ontvangt waarin exact staat aangegeven hoe u zich kandidaat kunt stellen voor de nieuwe Ledenraad. Wij hopen, en eigenlijk rekenen wij erop dat velen van u zich kunnen vinden in het profiel van de leden van de raad en het formulier invult en opstuurt.
Begin volgend jaar verschijnt er dan een verkiezingsspecial met daarin alle namen en gegevens van de kandidaten. Wij rekenen op u.

Willem Jan van Munster
Voorzitter verkiezingscommissie.

­