Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

VO-ING: Pensioenindexatie PFI

VO-ING: Pensioenindexatie PFI

VO-ING:  Pensioenindexatie PFINet als jullie zijn we nieuwsgierig naar de pensioenindexatie per 2024, die het Pensioenfonds ING in februari heeft toegezegd:

https://www.pensioenfondsing.nl/nieuws/2024/februari/alle-pensioenen-worden-verhoogd/. 


De Pensioencommissie heeft er bij het bestuur van het Pensioenfonds ING op aangedrongen de indexatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 uit te betalen. 


Helaas kan het Pensioenfonds op dit moment nog niet aangeven wanneer de indexatie in 2024 wordt uitgekeerd. De harmonisatie van de wijze van indexeren in samenhang met de consequenties voor de pensioen-indexatie per deelnemer blijkt veel werk voor AZL en moet ook nog voorzien worden van de nodige handtekeningen van de sociale partners.


Ook heeft de Pensioencommissie dus nog geen duidelijkheid gekregen wanneer en hoe een en ander wordt geëffectueerd. De commissie blijft er bovenop zitten en zodra er meer duidelijkheid is, zal  dit direct worden gecommuniceerd. Het Pensioenfonds ING heeft aangegeven uiterlijk komende week via hun website iets te communiceren.


Het bestuur VO-INGVereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING)

Secretariaat:

Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo

E-mail: info@vo-ing.nl

Telefoon 035 – 631 2165