Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

VO-ING: LEDENRAADSVERKIEZING "Ledenraadsleden zijn de ogen en oren van het bestuur"

VO-ING: LEDENRAADSVERKIEZING "Ledenraadsleden zijn de ogen en oren van het bestuur"

Christa Bartolozzi (secretaris) en Erica Bischoff (voorzitter) van de Commissie Ledenraadsverkiezing: "Misschien is er wel niets te kiezen.


‍LEDENRAADSVERKIEZING

"Ledenraadsleden zijn de ogen en oren van het bestuur"


Erica Bischoff en Christa Bartolozzi van de Commissie Ledenraadsverkiezing


De ledenraadsverkiezing moet zorgvuldig en zonder onnodige kosten worden georganiseerd, zeggen Erica Bischoff en Christa Bartolozzi, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Commissie Ledenraadsverkiezing. Wat is daarbij nog meer van belang?

 

Eerst wat feiten: in zeven rayons in ons land worden vanaf 15 maart tot 15 april nieuwe ledenraadsleden gekozen. Zij vertegenwoordigen de leden, zien toe op én praten mee met het bestuur van VO-ING. Daartoe vergaderen ze vier keer per jaar samen om over lopende kwesties te spreken en waar nodig beslissen.

De zeven rayons zijn Noord, Oost, Midden, Zuid, West, Midden-West en Noord-West. Zij vaardigen ieder twee of drie, afhankelijk van het totale aantal leden in dat rayon, vertegenwoordigers af, de ledenraadsleden. De ledenraadsverkiezing gaat dus om het kiezen van deze afgevaardigden. Iedereen kan zich kandidaat stellen, er is geen ballotagecommissie of eisenpakket. Ieder verenigingslid kan zich kandideren.

 

Niet kiezen?

En als er nu maar twee of drie kandidaten zijn voor precies hetzelfde aantal zetels in een rayon, moet er dan wel in dat rayon gestemd worden? Voorzitter Erica: "Dat heeft dan inderdaad geen zin. De kandidaat komt dan automatisch in de ledenraad als vertegenwoordiger van dat rayon. We vermoeden dat dit in verschillende rayons, het geval zal zijn. Als er meer kandidaten zijn dan zetels moet er natuurlijk wel gestemd worden. De leden in die rayons krijgen daarvoor per e-mail een stemmogelijkheid. Zij stemmen dus online, behalve wie geen e-mailadres heeft, die krijgt een papieren stembiljet." 

 

Nieuwe kandidaten

Wat weten we al van de nieuwe kandidaten? Erica: "Er zijn op basis van het aantal leden per rayon minimaal veertien en maximaal negentien ledenraadsleden te benoemen. Een aantal van de zittende ledenraadsleden kan zich opnieuw kandideren en daarvan hebben al diverse zich inderdaad opnieuw kandidaat gesteld. Op dit moment, eind januari 2024, melden zich al veertien nieuwe kandidaten waaronder één vrouw."  Het is zeker niet ondenkbaar dat hier nog een aantal bij zal komen, 

Meer vrouwen, is dat belangrijk"? Christa: "Jazeker! Het is fijn als er vrouwen zijn om zo een goede vertegenwoordiging van de leden te krijgen. In het bestuur, en de verschillende commissies en ook in het  Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ING zitten inmiddels meerdere vrouwen. Sommige vrouwelijke leden redeneren wellicht 'mijn man is toch lid', maar je kan ook op eigen titel lid zijn én in de ledenraad komen." Het zou echt mooi zijn als het aantal vrouwen in de ledenraad en betere afspiegeling wordt van ons totaal aantal leden!

 

Belangrijk bij de organisatie

Wat vinden Erica en Christa belangrijk bij de organisatie van de verkiezingen? Christa: "Dat alles zorgvuldig en professioneel verloopt. Maar ook dat we dit op een duurzame, kostenefficiente manier doen. We gaan daarom geen dikke brochures maken, zoveel mogelijk online dus."

Erica: "En menselijk en uitnodigend, naast inclusief en duurzaam. In het goedkoopste geval komt er helemaal geen verkiezing wanneer er precies genoeg kandidaten zijn voor alle zetels in de ledenraad. Toch hebben we veel liever dat er in elk van de zeven rayons kan worden gekozen, liever te veel dan te weinig."

Christa voegt daaraan toe: "En wie niet gekozen wordt, kan bij de activiteitencommissies in de rayons aansluiten om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten. Er zijn altijd vrijwilligers nodig voor het organiseren. We leunen op de bijdrage van de vrijwilligers. Voel je dus betrokken."

 

Hoe stemmen?

Erica: "Heel eenvoudig: je krijgt een e-mail met een linkje erin. Als je niets krijgt, is er in jouw rayon niets te kiezen. Alleen wie geen internet heeft in een rayon waar iets te kiezen valt, krijgt een papieren stembiljet om ieen stem uit te kunnen brengen.. Dit is omdat we vinden dat alle leden ertoe doen en we echt iedereen willen betrekken en bereiken."

 

Wat moet nog gezegd worden?

Christa: "Dat ik het fijn vind om in deze rol iets terug te doen voor de leden die me ooit kozen voor de ledenraad. Het is een uiting van dankbaarheid waarmee ik 'dank je wel lieve leden', kan zeggen. Ik heb als ledenraadslid geleerd dat ik me niet afzijdig moet houden van taken die mijn je pad kruisen, maar ze met begrip voor mijn eigen mogelijkheden mag oppakken. En dat dit werk heel vriendschappelijk is; in ledenraad ben je elkaars compagnon, met respect voor elkaar, met vriendschappelijkheid als thema. Het is fijn om zonder rivaliteit met elkaar iets klaar te spelen."

Erica: " Als bestuur ben je dingen aan het doen en de ledenraad vraagt om verantwoording; waarom doen jullie dat, hoezo leg uit…. De ledenraadsleden zijn de onmisbare oren, ogen en het geweten in het land voor het bestuur. Zijn helpen ons. Zij zitten dichtbij de activiteiten en de pensioenen. Zij vormen onze lifeline, samen weten en kunnen we meer."


De Commissie Ledenraadsverkiezing


De verkiezingscommissie wordt breed gedragen door bestuur en ledenraad en bestaat uit de volgende personen:


Erica Bischoff (voorzitter);

Christa Bartolozzi (secretaris); 

Hans de Vries (lid);

Peter Barneveld (lid); Vanwege zijn ervaring bij eerdere verkiezingen

Frans Crul (lid) en

Chris ter Horst (lid).


Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING)

Secretariaat:

Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo

E-mail: info@vo-ing.nl

Telefoon 035 – 631 2165