Geridderden

De jaarlijkse lintjesregen bracht drie oud-ING’ers een koninklijke decoratie. Anneke Scholte - partner van ledenraadslid Be Scholte - werd onderscheiden als lid van de orde van Oranje Nassau “omdat zij al meer dan 52 jaar beweeglessen geeft aan mensen met beperkingen, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarnaast organiseert zij onbezoldigd voor de...
Lees verder...

Collega's gezocht

Oud collega’s gezocht! Het secretariaat krijgt met enige regelmaat berichten van leden die op zoek zijn naar oud collega’s. Daarom starten wij nu met een nieuwe rubriek op onze site en in ons magazine VO-ING Magazine. Stuur uw bericht door middel van onderstaand formulier (maximaal 200 woorden) en wij...
Lees verder...

Pensioenfonds PFI verhoogt de pensioenen

Pensioenfonds PFI verhoogt de pensioenen We zijn blij u te kunnen laten weten dat alle pensioenen worden verhoogd. U krijgt hierover in januari 2021 persoonlijk bericht. Volgt uw pensioen de (afgeleide) prijsindex? Uw pensioen wordt per 1 januari 2021 verhoogd met 1,12%. Dit is gelijk aan de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid' over...
Lees verder...

Activiteiten zijn digitaal

Bestuur en ledenraad hebben in een gezamenlijke vergadering op 15 juli 2020 unaniem besloten om tot nader bericht geen fysieke activiteiten meer te organiseren, ook als die volgens de bestaande regels van overheid en RIVM zouden kunnen plaatsvinden. Hiervoor in de plaats worden online bijeenkomsten en webinars georganiseerd. Het actuele...
Lees verder...

Akkoord over een nieuw pensioenstelsel.

Op 5 juni vorig jaar is na een jarenlange discussie een principeakkoord pensioenhervormingen gesloten. Nu iets meer dan een jaar later is het definitieve pensioenakkoord gesloten en uiteindelijk (na een uitstel voor het FNV Ledenparlement van 14 dagen) naar de Tweede Kamer gestuurd en daar besproken en aangenomen voor verdere...
Lees verder...

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

­