Slider
Maximaal aantal deelnemers: 30
Nog beschikbare plaatsen: 0

GEANNULEERD: Dinsdag 8 september 2020 een excursie naar het eiland Tiengemeten in samenwerking met Natuurmonumenten

Van 08 september 2020 tot 16:00 uur.

U kunt helaas niet meer inschrijven.

Rayon West organiseert in samenwerking met Natuurmonumenten op dinsdag 8 september 2020 een excursie naar het eiland Tiengemeten.

 103 350102 350106 350

Tiengemeten is ontstaan als zandplaat in het Haringvliet en is in de loop van de eeuwen uitgegroeid tot een eiland. In 1668 werd door de Staten van Holland en West-Friesland het eiland in erfpacht gegeven aan twee heren uit Den Haag en werd het eerste gedeelte ingepolderd. Hierna wisselde het eiland nog een aantal keren van eigenaar. Lange tijd was het eiland in bezit van de familie van Brienen.
Het Haringvliet was van oudsher de toegangspoort vanaf de Noordzee naar de havenplaatsen Dordrecht, Rotterdam en Delft. Van 1805 tot 1939 lagen schepen, die naar De Oost waren geweest, soms tot enkele maanden in quarantaine voor anker bij het eiland Tiengemeten. Hiervoor was een deel van het eiland afgesloten van de rest.
Het eiland was oorspronkelijk geheel in gebruik voor akkerbouw en telde maximaal zo'n 180 bewoners, maar dit nam vanaf de jaren vijftig snel af. Het bezit ging over van baggeraar en bouwbedrijf Volker Stevin (1967-1987) naar pensioenverzekeraar AMEV, die het eiland in 1987 voor 54 miljoen gulden overnam.

Van 1956 tot 1990 lagen er diverse voorstellen om het eiland in gebruik te nemen als recreatiepark, dumpplaats van verontreinigt slib, vliegveld of kerncentrale. De opbrengsten van de landbouw namen jaar na jaar af waardoor voortzetting van deze activiteit niet langer lucratief was.
In 1990 is echter besloten van het eiland een nieuw natuurgebied te maken en werd het opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur. In 1994 is het eiland door de provincie officieel aangewezen als Natuurontwikkelingsgebied en werd het gekocht door de Dienst Landelijk Gebied en overgedragen aan Natuurmonumenten. Het eiland telde toen 50 inwoners.
In de jaren negentig zijn alle boeren uitgekocht waardoor zij elders in Nederland een nieuw akkerbouwbedrijf konden beginnen. Sinds 1997 vormt de Vereniging Natuurmonumenten geheel Tiengemeten om tot natuurgebied.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur Vertrek met de pont naar het eiland Tiengemeten.
Adres van de pont is: Veerdienst Tiengemeten, Nieuwendijk 1, Zuid Beijerland (ZH)
Er is een ruime parkeerplaats aanwezig. Zorg dat u op tijd bent, de pont wacht niet.
De overtocht duurt ca. 10 minuten. Wij lopen naar Gasterij de Gezusters voor een kopje koffie/thee met een streek lekkernij (ca. 250 meter).

Programma
11.00 uur
Op eigen gelegenheid bezoek aan het Landbouwmuseum Tiengemeten en het Rien Poortvlietmuseum.
Het Landbouwmuseum brengt de landbouwmechanisatie van 1920 tot 1955 op een prachtige wijze in beeld. Ook is er een MECCANO expositie met o.a. zelfgebouwde landbouwwerktuigen.
Rien Poortvlietmuseum: Rien Poortvliet was een “tekenend verteller”. Een man die geheel op eigen wijze en volledig autodidact decennia lang zeer veel succes heeft gehad met zijn manier van schilderen en aquarelleren. In het Museum ziet u een overzicht van zijn werken. In beide musea zijn voldoende gidsen aanwezig. Om 12.30 uur gebruiken we een heerlijke lunch in Gasterij de Gezusters met jus’orange en melk/karnemelk.
Om 14.00 uur maken we een rondrit met de huifkar over het eiland met boer Piet. Deze keer niet met paarden maar een trekker (dan kunnen er meer mensen mee). Ook gaan we op zoek naar de burchten van de bevers. De tocht duurt ongeveer 1 ½ uur tot 2 uur. Met deze tocht krijgt u een geweldige indruk van het eiland. Aan boord van de huifkar is een gids van Natuurmonumenten aanwezig die u veel interessante verhalen over het eiland kan vertellen. Om 16.00 uur zijn we weer terug bij de Gasterij. Ook kan een bezoek aan het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten worden gebracht.
Na afloop van de tocht per huifkar praten we nog even na onder het genot van een drankje en hapje.
Om 16.45 vertrekken wij naar de pont.

Informatie
De kosten van deze dag zijn € 28,- per persoon.
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september 2020.
Geen mogelijkheden voor Openbaar Vervoer. Museum jaarkaart niet geldig
Rolstoelen en rollators deze keer niet toegestaan.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 30.

Informatie bij Hans de Vries en Riet Beckers.
Telefoon 071-713627673. Mobiel 06-55714220 en 06-51509570
Op deze nummers kunt u ook uw dieetwensen kenbaar maken. Neem in ieder geval regenkleding, verrekijker en stevige wandelschoenen mee.

Disclaimer
Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de VO-ING vrijwaren de VO-ING en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een VO-ING activiteit. De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor eigen rekening en risico.


­