Maximaal aantal deelnemers: 100
Nog beschikbare plaatsen: 3

VO-ING Digitaal: donderdag 16 december: “Pensioenontwikkelingen: Waar staan we ultimo 2021?”

Van 16 december 2021 tot 21:30 uur.
Bij Digitaal

VO-ING Digitaal: donderdag 16 december: “Pensioenontwikkelingen: Waar staan we ultimo 2021?”


“Hebben de huidige inflatiecijfers invloed op de hoogte van mijn pensioen bij ING?”
“Wat zijn de mogelijke gevolgen van de ING CAO afspraken voor mijn pensioen?”
“Zal het nieuwe pensioenstelsel ook gevolgen hebben voor een gesloten pensioenfonds zoals het Pensioenfonds ING en daarmee ook voor mij?”

Dit zijn vragen waar wij ons van kunnen voorstellen dat deze bij u leven. Om daar antwoorden op te kunnen geven heeft de commissie VO-ING Digitaal in samenwerking met de Pensioencommissie een digitale avondbijeenkomst georganiseerd over uw pensioen.

Deze avond past in een reeks digitale informatieavonden waar wij als VO-ING Digitaal en onze collega’s van de Pensioencommissie in oktober 2020 is VO-ING Digitaal een start mee hebben gemaakt. De reacties op deze informatieavonden in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 waren telkens positief. Nu dit in alle opzichten bijzondere jaar ten einde loopt lijkt het ons daarom goed u weer bij te praten over de stand van zaken met onze ING pensioenen. Tijdens de bijeenkomst zullen de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel de revue passeren en zullen wij ingaan op de meest recente ontwikkelingen binnen de ING pensioenfondsen.

De eerstvolgende digitale pensioen informatiebijeenkomst hebben wij gepland op donderdag 16 december. De start is om 20.00 uur en de bijeenkomst zal maximaal 1,5 uur in beslag nemen. Voor deze bijeenkomst is plaats voor maximaal 100 deelnemers.

Wacht dus niet te lang met inschrijven!

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u circa 1 week voorafgaand aan de activiteit een mailbericht met de link en meer informatie over de bijeenkomst. Mocht u nu al vragen hof suggesties hebben stuur deze dan al op voorhand naar het secretariaat van onze vereniging. Dan kunnen we deze meenemen bij de inhoudelijke behandeling op de avond zelf.

Wim Evers, voorzitter van de VO-ING Pensioencommissie zal deze avondbijeenkomsten inhoudelijk voor zijn rekening nemen. In een interactief programma van circa 1 à 1,5 uur zal hij u informeren over:

  • De stand van de pensioenfondsen in het algemeen.
  • Kenmerken en gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel
  • Ontwikkelingen Pensioenfonds ING en CDC fondsen specifiek.

We hopen u bij een van deze bijeenkomsten te mogen begroeten,

Commissie Pensioenen
Commissie VO-ING Digitaal

 

­