Maximaal aantal deelnemers: 50
Nog beschikbare plaatsen: 3

VO-ING Digitaal: donderdag 20 mei “Nalatenschap en Relatievormen”; een avond met notaris Linda van de Oudeweetering

Van 20 mei 2021 tot 21:30 uur.
Bij Digitaal

VO-ING Digitaal: donderdag 20 mei: “Nalatenschap en Relatievormen”, een avond met notaris Linda van de Oudeweetering

In het najaar van 2020 heeft de VO-ING Digitaal in samenwerking met notaris Linda van de Oudeweetering uit Oegstgeest een aantal digitale avondbijeenkomsten georganiseerd met als thema Levenstestament. De reacties van deelnemers op deze bijeenkomsten waren zeer positief. Het informatiegehalte en de vorm (gegeven de omstandigheden) werden in het bijzonder gewaardeerd. Daarnaast ontvingen wij allerlei suggesties voor onderwerpen in het verlengde van het levenstestament.

Voor VO-ING Digitaal én notaris Linda van de Oudeweetering waren de ervaringen van 2020 een stimulans om ook in 2021 weer een aantal digitale informatieve bijeenkomsten aan te bieden over onderwerpen die ons allen aangaan en waar de expertise van een notaris tot verheldering kan leiden. Concreet heeft dat ertoe geleid dat wij u een avondbijeenkomst aanbieden waarbij we het goed regelen van de nalatenschap voor de nabestaanden centraal zullen stellen.
Onder leiding van Linda van de Oudeweetering zullen wij de keuzes toelichten die u in dit verband kunt maken en brengen deze in verband met consequenties van én voor diverse relatievormen, kinderen en verdere verwanten en eventueel bezit in het buitenland. Vooral de combinatie van nalatenschap en overige genoemde onderwerpen zorgt voor allerlei misverstanden. Misverstanden die bij en tussen nabestaanden vaak onbedoeld tot teleurstelling en conflicten leiden. Teleurstelling en conflicten over de verdeling van nalatenschappen zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar in het hier en nu zijn er allerlei stappen mogelijk om de kans hierop zo klein mogelijk te laten zijn. Tijdens de bijeenkomst zullen wij u een aantal te nemen stappen aanreiken.

De bijeenkomst zal inhoudelijk geleid worden door Linda van de Oudeweetering, notaris te Oegstgeest. Algehele presentatie en technische ondersteuning zullen verzorgd worden door respectievelijk Joop Teunissen van Manen en VO-ING bestuurslid Frank Sukel. Beiden zijn verbonden aan de commissie VO-ING Digitaal.

Duur
De duur van het interactieve programma zal circa anderhalf uur zijn.
U doet mee via uw PC/Laptop/Tablet of Mobiel. U hoeft er dus de deur niet voor uit!

Hoe laat
We starten om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u circa 1 week voorafgaand aan de activiteit een e-mail met de link en nadere aanmeldinstructies.

­